Węzły sieci rowerowej Krakowa

Układ dziesięciu tras rowerowych Krakowa splata się w czterech kluczowych węzłach, które wyprowadzają ruch rowerowy w kierunku północno - zachodnim (węzeł Nowy Kleparz), północno - wschodnim (węzeł Rondo Mogilskie), południowo - wschodnim (węzeł Zabłocie i Most Kotlarski) oraz południowo - zachodnim (węzeł wawelski).

Te cztery węzły mają strategiczne znaczenie dla całego miasta, ponieważ albo już koncentruje się w nich cały ruch rowerowy na kluczowej relacji (węzeł wawelski, częściowo węzeł Zabłocie), albo też na danej relacji nie ma żadnej alternatywnej trasy i dopiero udrożnienie węzła spowoduje, że dzielnice leżące w zasięgu jego oddziaływania staną się otwarte dla ruchu rowerowego.

Istotą węzłów sieci rowerowej miasta jest brak możliwości ich objazdu a zarazem wielki potencjał "ściągania" rozproszonego ruchu rowerowego z większego obszaru w celu wygodnego (czasem nawet bezkolizyjnego) przeprowadzenia przez "wąskie gardło" i bezpiecznego wyprowadzenia go na główne trasy rowerowe.

Oprócz czterech węzłów o znaczeniu ogólnomiejskim, w sieci rowerowej Krakowa można wyróżnić szereg innych, dzielnicowych lub lokalnych o znaczeniu ważnym dla wielu relacji. Przykładami ważniejszych węzłów są:
Projekt i organizacja ruchu w obszarach węzłowych musi szczególnie mocno uwzględniać potrzeby rowerzystów. Tylko w ten sposób można bowiem w pełni wykorzystać potencjał, jaki tworzą powstające międzydzielnicowe drogi rowerowe. W przyszłości w tym miejscu serwisu krakow.rowery.org.pl pojawi się więcej przykładów węzłów i koncepcji rozwiązań.