Trasa rowerowa na Kurdwanów

W roku 2004 będzie gotowy spory fragment rowerowej trasy na Kurdwanów wzdłuż budowanej drogowej Trasy Nowotarskiej (ul. Turowicza). Trasa Nowotarska połączy obejście autostradowe Krakowa z ul. Witosa na Kurdwanowie i po estakadzie dotrze do ulicy ks. Tischnera. Droga rowerowa powstanie na odcinku między ul. Witosa a skrzyżowaniem z przedłużeniem ul. Suchej, po wschodniej stronie jezdni. Niestety, zakończy się na przejeździe rowerowym przez jezdnię trasy nowotarskiej. Według planów technicznych Trasy Nowotarskiej, estakada obok jezdni ma chodniki po obu stronach, szerokie na 2,4 m każdy. Bariery z pewnością ograniczą tę szerokość do najwyżej 2,0 m ale jest bardzo mało prawdopodobne, aby odbywał się tam jakikolwiek ruch pieszy. Dlatego należy zrobić wszystko, aby chodniki stały się częścią system rowerowego jako oznakowane, jednokierunkowe drogi rowerowe (jednokierunkowe, bo przy użytecznej szerokości 1,5 m przy dużym pochyleniu podłużnym na długim odcinku ruch dwukierunkowy jest bardzo niepożądany). Prawdopodobnie nie będzie problemu ze skomunikowaniem ich z powstającą drogą rowerową. Problem natomiast może pojawić się na wysokości ul. Tischnera. Nie ma tam drogi rowerowej ani planów dla niej.

Alternatywny przebieg to po prostu wprowadzenie ruchu rowerowego w ul. Suchą i Fredry na zasadach ogólnych. Jest to rozwiązanie nie do końca szczęśliwe, bo obie ulice są bardzo strome. Ulica Sucha kończy się ślepo torami kolejowymi bez możliwości legalnego ich przekroczenia. Ul. Fredry jest dość ruchliwa. Nawet, gdyby ruch samochodowy przeniósł się na Trasę Nowotarską a w ul. Fredry wprowadzono progi spowalniające (b. pożądane, ale mało prawdopodobne - chyba, że przeniesione zostaną linie autobusowe MPK), to pozostaje problem bardzo stromego przebiegu, przejazd kolejowy z zaporami oraz ul. ks. Tischnera bez ścieżki rowerowej.

W każdym przypadku, niezbędna jest budowa w ul. ks. Tischnera odcinka wydzielonej drogi rowerowej południową krawędzią - na przykład między ekranami akustycznymi - od ul. Zakopiańskiej do ul. Fredry, a najlepiej - aż do estakady Trasy Nowotarskiej. (W dalszej przyszłości ta droga rowerowa powinna zostać przedłużona wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i linii kolejowej jako jeden z elementów Obwodowej Magistrali Rowerowej. Innym elementem OMR będą drogi rowerowe wzdłuż ul. Brożka).

Dalszy podstawowy przebieg Trasy na Kurdwanów to wydzielona droga rowerowa po stronie wschodniej ul. Wadowickiej, wraz z przejazdem przez ul. ks. Tischnera i Kamieńskiego, węzeł Ronda Matecznego oraz drogi rowerowe (pieszo - rowerowe) wzdłuż ul. Konopnickiej aż do Mostu Dębnickiego i rowerowego węzła Wawel gdzie ruch rowerowy zostanie rozproszony w układzie ulic ścisłego centrum Krakowa lub wyprowadzony na Trasę Bulwarów Wisły. Zobacz mapkę wszystkich głównych tras rowerowych Krakowa poniżej (kliknij, żeby powiększyć):Zobacz fotografie z wybranych miejsc, gdzie w przyszłości pobiegnie rowerowa Trasa na Kurdwanów lub jej odnogi:


Budowa estakady ul. Turowicza (tzw. Trasa Nowotarska) na Kurdwanowie

Jezdnia ul. Turowicza - po prawej ma powstać wydzielona dwukierunkowa droga rowerowa

Budowa ul. Turowicza w rejonie skrzyżowania z ul. Suchą

Budowa ul. Turowicza

Panorama Krakowa z ul. Turowicza

Z ul. Turowicza trzeba będzie zjechać w ul. Suchą i dojechać do ul. Zakopiańskiej. Gdzie chodniki są zdewastowane i nie bardzo jest gdzie się podziać na rowerze.

Co gorsza, aby wjechać na chodnik ul. Zakopiańskiej...

... trzeba przefrunąć tory kolejowe.

Gdzie wyraźnie jest zakaz szwendania się na rowerze i na piechotę.

Alternatywą jest ulica Tischnera. Niestety, jej północna krawędź w kierunku ul. Brożka jest już zagospodarowana. Choć w zasadzie gdyby przenieść przystanek, to tu by się dało wcisnąć drogę rowerową między ekrany akustyczne.
Wkrótce - więcej zdjęć.


Zdjęcia: Marcin Hyła, wszystkie prawa zastrzeżone