Węzeł Kocmyrzowski

Jest to węzeł wewnątrzdzielnicowy, w którym krzyżuje się główna trasa Do Huty Południowa oraz zbiorcze trasy rowerowe Nowej Huty - w al. gen. Andersa i trasa Plant Bieńczyckich. Węzeł zbiera rozproszony ruch rowerowy z uspokojonych ulic przylegających osiedli. Budowa węzła jest związana z planowaną w najbliższym czasie modernizacją Ronda Kocmyrzowskiego i przebudowie jej na skrzyżowanie z wyspą centralną i sygnalizacją świetlną. Rondo Kocmyrzowskie ze względu na brak sygnalizacji i nietypowy układ ("agrafka") jest obecnie bardzo poważną przeszkodą dla ruchu rowerowego w Nowej Hucie.

Modernizacja zakłada budowę wydzielonych dwukierunkowych dróg rowerowych z przejazdami dookoła skrzyzowania i wyprowadzenie ich w al. gen. Andersa w kierunku pl. Centralnego po obu stronach jezdni (planowana w przyszłości budowa wydzielonych dróg rowerowych do węzła Plac Centralny), w ul. Bieńczycką po stronie południowej, w ul. Kocmyrzowską po obu stronach (po stronie północnej - kontynuacja w ciąg Plan Bieńczyckich) oraz w kierunku północno - zachodnim w uspokojone uliczki równoległe do jezdni al. gen. Andersa.