Węzeł rowerowy Salwator

Jest to techniczne trudny węzeł i "wąskie gardło", w którym lewobrzeżna Trasa Bulwarów Wisły krzyżuje się z rekreacyjną Trasą nad Rudawą i ściąga ruch rozproszony z ulic Salwatora. Obecnie istnieje tam oznakowany odcinek Trasy Bulwarów Wisły (wyjazd z dolnego poziomu bulwarów) i odcinek Trasy nad Rudawą. Oba nie są ze sobą skomunikowane, a przejazd między oboma odcinkami wymaga dość karkołomnych manewrów i łamania przepisów (przejazd po przejściu pieszym przez ul. Senatorską). Brakuje również wyjazdu w ul. Księcia Józefa w kierunku Mostu Zwierzynieckiego. Docelowym użytkownikiem węzła rowerowego Salwator są nie tylko rowerzyści "codzienni", ale rodziny z małymi dziećmi na rowerach oraz mniej doświadczeni rowerzyści, korzystający rekreacyjnie i okazjonalnie z trasy na Bulwarach Wisły. Projektując rozwiązania dla tego węzła należy brać pod uwagę ich potrzeby. Innym specyficznym użytkownikiem będą turyści rowerowi, którzy na rowerach obciążonych sakwami, z przyczepkami oraz na rowerach poziomych będą wyjeżdżać z centrum Krakowa w kierunku Kryspinowa, Tyńca i Piekar (kierując się na międzynarodowy szlak rowerowy EuroVelo 4 do Oświęcimia, Pszczyny i Pragi) oraz docierać na kemping przy ulicy Ks. Józefa w Pychowicach.

Docelowo węzeł rowerowy Salwator obejmie następujące trasy rowerowe:
Pełne udrożnienie węzła Salwator dla ruchu rowerowego jest trudne i wymaga powiązania z innymi inwestycjami planowanymi w tym rejonie, w szczególności z budową przedłużenia linii tramwajowej ulicą Ks. Józefa do Mostu Zwierzynieckiego. Prace studialne i projektowe muszą brać pod uwagę dwa kluczowe założenia:
Ze względu na koszty i komplikacje techniczne, wskazany jest podział prac na etapy.

W pierwszej kolejności wskazane jest:
W ten sposób eliminuje się konieczność nieprzepisowego przekraczania jezdni ul. Senatorskiej po przejściu pieszym oraz unika kolizji rowerzystów wyjeżdżających z trasy nad Rudawą z pojazdami wyjeżdżającymi z ul. Senatorskiej w ul. Kościuszki. Skrócony również zostaje odcinkek ul. Kościuszki, który rowerzyści muszą pokonać jezdnią. Wyjazd rowerzystów odbywa się albo z wydzielonej drogi rowerowej bezpośrednio w jezdnię ul. Zwierzynieckiej (korzystne dla prawoskrętów) albo przez ul. Senatorską, co zwiększa spójność sieci na poziomie lokalnym (wjazd w kontrapas ul. Senatorskiej) i poprawia bezpieczeństwo (lewoskręt w ul. Kościuszki na zwykłym skrzyżowaniu na zasadach ogólnych).

W drugim etapie należy stworzyć docelowy układ węzła rowerowego. Niektóre możliwe rozwiązania to:
Pożądany przekrój docelowy ul. Ks. Józefa z torowiskiem tramwajowym wygląda tak:

Przekrój ul. Ks. Józefa