Trasa na Bieżanów

To jedna z najdłuższych i prawdopodobnie najtrudniejsza do realizacji z wszystkich głównych tras rowerowych Krakowa. Łączy ścisłe centrum Krakowa, Kazimierz, Stare Podgórze oraz - docelowo - węzeł rowerowy Zabłocie - z osiedlami mieszkaniowymi wzdłuż ul. Wielickiej (Kozłówek, Wola Duchacka, Prokocim, Nowy Bieżanów) oraz umożliwia wyjazd w kierunku południowo - wschodnim (Wieliczka, EuroVelo 11 w kierunku na Stary Sącz i Słowację). Obecnie niemal nieprzejezdna. Będzie powstawać etapami, pokonując szereg "wąskich gardeł". Pierwsze z nich pojawia się natychmiast przy próbie wyjazdu ze Starego Podgórza na południe: skrzyżowanie ulic Limanowskiego, Wielickiej, Powstańców Wielkopolskich i Powstańców Śląskich jest bardzo ruchliwe i nie ma możliwości objazdu. Od jednej strony przejazdu broni strome wzgórze Krzemionek i bardzo szybka, dwujedzniowa i sześciopasowa ul. Powstańców Śląskich oraz linia kolejowa w wykopie i na nasypie, a z drugiej - układ poprzemysłowy Zabłocia, nasypy kolejowe i arteria ul. Powstańców Wielkopolskich. Przekrój ulicy Wielickiej też jest na wielu odcinkach problematyczny. Niewykluczone, że w ogóle północny odcinek Trasy na Bieżanów w docelowym kształcie nie powstanie, a tranzytowy ruch rowerowy będzie kierowany z węzła Zabłocie w Centralną Magistralę Rowerową.

Niemniej, istnieje możliwość etapowania trasy na Bieżanów. W ramach wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie programu budowy podstawowego układu tras rowerowych miasta (zobacz pdf tutaj)znalazła się trasa na Bieżanów w kształcie, który docelowo powinien być na niektórych odcinkach trasą zbiorczą, alternatywną lub rekreacyjną - ale może się okazać, że w połączeniu z Centralną Magistralą Rowerową po prostu ten przebieg będzie wystarczający.

Warto zwrócić uwagę, że pierwszy etap trasy może zostać powiązany przez fragment Obwodowej Magistrali Rowerowej z odcinkiem Trasy na Kurdwanów od Ronda Matecznego przez ul. Konopnickiej do wawelskiego węzła rowerowego co pozwoli przynajmniej w pierwszym etapie na ominięcie karkołomnie stromej ulicy Parkowej.

Pierwszy etap:
Etap II i kolejne:
Zobacz zdjęcia wybranych fragmentów Trasy na Bieżanów.


Bardzo stroma ul. Parkowa

Ul. Parkowa - niedobra nawierzchnia z kostki

Dojazd do ul. Czyżówka wzdłuż ul. Powstańców Śląskich - alternatywa dla ul. Parkowej. Znacznie dłuższa, ale niemal bez stromych odcinków.

Alternatywna trasa wzdłuż ul. Powstańców Śląskich od Ronda Matecznego i ul. Czyżówka do ul. Limanowskiego - oraz dojazd do planowanej kładki nad ul. Powstańców Śląskich.

W tym miejscu planowana jest kładka nad ruchliwą ul. Powstańców Śląskich. Lepsza lokalizacja jest jakieś 200 metrów w kierunku ul. Tischnera.

Zdewastowany, stromy chodnik wzdłuż ul. Powstańców Śląskich. Tu musi powstać asfaltowy ciąg pieszo - rowerowy, o przebiegu eliminującym wielkie nachylenie podłużne (np. przez zastosowanie wyłukowań i serpentyn). Jest to konieczne zwłaszcza przed skrzyżowaniem ul. Limanowskiego i Powstańców Śląskich.

Ul. Wielicka w rejonie wiaduktu kolejowego. Wyznaczenie pasa wyłączeń przed dojazdem do stacji benzynowej uniemożliwia budowę w tym miejscu wydzielonej drogi rowerowej.

Ul. Wielicka przy wiadukcie. Decyzja administracyjna o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu wydana dla stacji benzynowej (niewidoczna, po prawej stronie) nie wzięła pod uwagę faktu, że w obowiązującym w momencie jej wydawania Planie Ogólnym tu miała być droga rowerowa. Pas wyłączenia i chodnik uniemożliwiają budowę tej drogi rowerowej.

Ul. Wielicka. Rowerzyści wzdłuż tej ruchliwej ulicy poruszają się właśnie po takich chodnikach (odcinek między ul. Ludową a Jerozolimską w rejonie cmentarza Podgórskiego). Dlatego chodniki - powinny zostać zastąpione lub uzupełnione asfaltowymi drogami rowerowymi lub pieszo - rowerowymi.


Zdjęcia: Marcin Hyła, wszelkie prawa zastrzeżone