Trasa nr 5 - Bulwary Wiślane (EuroVelo 4)

Jest to trasa rekreacyjna, odcinkami o dużym znaczeniu użytkowym. Przeprowadza przez Kraków europejską drogę rowerową EuroVelo 4, która zaczyna się na atlantyckim wybrzeżu Francji w miejscowości Roscoff w Bretanii, prowadzi przez Akwizgran i Frankfurt w Niemczech, Pragę i Brno, przecina Śląsk i przez Oświęcim dociera wzdłuż Wisły do Krakowa. W kierunku wschodnim dociera do Puszczy Niepołomickiej, a dalej biegnie w kierunku wschodnim, na Ukrainę, do Lwowa i Kijowa, gdzie kończy swój bieg.

W Krakowie naturalnym przebiegiem EuroVelo 4 są niezwykle atrakcyjne widokowo korony wałów przeciwpowodziowych na obu brzegach Wisły, a w samym centrum miasta - istniejące bulwary nad brzegami rzeki. Niestety, na odcinku od Klasztoru Norbertanek do wysokości Mostu Kotlarskiego bulwary te oraz drogi rowerowe na nich są okresowo zalewane wodą i całkowicie nieprzejezdne. Ponadto po zmroku na bulwarach znacznie ograniczone jest bezpieczeństwo społeczne. Dlatego na tym odcinku na obu brzegach Wisły konieczny jest przebieg alternatywny.

Opis poszczególnych odcinków
Skomunikowania z innymi trasami
Najważniejsze punkty w obrębie miasta, łączone przez trasę

Trasa Bulwarów Wiślanych zaczyna się w Tyńcu a kończy w Niepołomicach. Poszczególne odcinki mają następujący przebieg:

 1. Tyniec: przebieg koroną wałów na prawym i lewym brzegu rzeki, wskazane wprowadzenie utwardzonej nawierzchni. Na brzegu prawym od klasztoru i ulicy Benedyktyńskiej możliwy jest przebieg istniejącą jezdnią ślepej ulicy. Wskazane przywrócenie przeprawy promowej jako atrakcji turystycznej i ułatwienia dla rowerzystów.
 2. Stopień wodny Kościuszko: na lewym brzegu Wisły należy wykonać przejazd rowerowy między koroną wału przeciwpowodziowego a zjazdem z autostrady, nawożąc ziemię, ubijając ją spychaczem i wykonując nawierzchnię utwardzoną; podobne dojazdy powinny zostać wykonane do przejazdów pieszo-rowerowych po obu stronach stopnia wodnego i na przejazdach pod autostradą. Możliwe jest zastosowanie nawierzchni alternatywnych (membrany, siatkowe utwardzenia nawierzchni itp.). Rozwiązania te powinny umożliwić bezpieczne, szybkie i wygodne skomunikowanie na relacjach Kryspinów - Podgórze oraz Tyniec - Srebrna Góra.
 3. Tor kajakarstwa górskiego: przez zabudowania toru kajakarstwa górskiego należy przeprowadzić wydzieloną drogę rowerową koroną wałów przeciwpowodziowych i wyznaczyć przechowalnie rowerów
 4. Do Bodzowa: na prawym brzegu Wisły na odcinku od toru kajakarstwa górskiego do Bodzowa droga rowerowa powinna biec koroną wałów z nawierzchnią utwardzoną, na lewym brzegu od stopnia wodnego - analogicznie, omijając ruchliwą ulicę księcia Józefa. Należy jednak skomunikować ścieżkę z Klasztorem Kamedułów na Bielanach oraz umożliwić dojazd do kąpieliska w Kryspinowie. Przebieg trasy powinien być możliwie prosty, ścieżka nie powinna przecinać ruchliwej ulicy Księcia Józefa.
 5. Na lewym brzegu rzeki wzdłuż ulicy Księcia Józefa należy odnowić istniejącą ścieżkę rowerową i skomunikować ją z kempingiem i polem namiotowym.
 6. Od Bodzowa do ulicy Praskiej przy Skałkach Twardowskiego: na prawym brzegu Wisły należy dążyć do prowadzenia drogi rowerowej koroną wałów. Należy również skomunikować trasę rowerową z przyszłą Trasą Pychowicką i drogami rowerowymi na Moście Pychowickim, umożliwiając korzystanie z ewentualnego tunelu pod wzgórzem św. Bronisławy.
 7. Analogiczne skomunikowanie z Trasą Pychowicką należy zapewnić na lewym brzegu rzeki.
 8. Na odcinku między ulicą Ruczaj a Praską należy rozważyć prowadzenie drogi rowerowej na prawym brzegu rzeki poniżej poziomu wałów powodziowych i jezdni ulicy Tynieckiej z alternatywną trasą w jezdni lub poszerzyć ulicę o dwukierunkową drogę rowerową, następnie wprowadzoną na koronę wałów i pod Most Zwierzyniecki
 9. Między Mostem Zwierzynieckim a ul. św. Bronisławy: na lewym brzegu Wisły należy zdecydowanie skorygować przebieg drogi rowerowej w księcia Józefa  przez poszerzenie nasypu przy murze przeciwpowodziowym o 2-3 metry i wyznaczenie tam pełnowymiarowej drogi rowerowej oraz bezkolizyjne wprowadzenie ruchu rowerowego w ulicę ks. Józefa w kierunku do centrum - choć wskazane jest wykonanie odcinka jednokierunkowej (a najlepiej - dwukierunkowej) drogi rowerowej prowadzącej ruch rowerowy poza jezdnią, w rogatki. W jezdni ulicy księcia Józefa należy wykonać betonowy azyl, umożliwiający rowerzystom bezpieczne przekraczanie osi jezdni i wjazd na wydzieloną drogę rowerową. Azyl musi umożliwiać schronienie grupie 5-10 rowerzystów z przyczepkami. Jest niezwykle istotne, aby rowerzyści mogli na tych odcinkach poruszać się koroną wałów - w ten sposób trasa staje się nie tylko bezpieczna i wygodna, bo oddzielona od ruchu samochodowego, ale także bardzo atrakcyjna widokowo.
 10. Między Mostem Zwierzynieckim a Mostem Dębnickim na prawym brzegu Wisły trasa na koronie wału staje się trasą miejską, powinna zostać oświetlona i należy na niej poprawić nawierzchnię (choć asfalt nie jest konieczny). Należy wprowadzić nawierzchnię asfaltową na dojeździe do Mostu Dębnickiego.
 11. W ulicy Tadeusza Kościuszki na lewym brzegu Wisły  należy wykonać dwukierunkowe (a przynajmniej jednokierunkowe) wydzielone drogi rowerowe po obu stronach jezdni na odcinku od wylotu ul. Senatorskiej do budynku rogatki miejskiej. Konieczna jest korekta osi ulicy Tadeusza Kościuszki i przesunięcie torowiska tramwajowego w związku z koniecznością wygospodarowania miejsca po stronie południowej ulicy na dwukierunkową drogę rowerową. Nad Rudawą po obu stronach mostu należy wykonać lekkie kładki o konstrukcji  betonowej, drewnianej lub metalowej, umożliwiające dwukierunkowy ruch rowerowy i skomunikowanie z drogą rowerową wzdłuż wałów Rudawy (ul. Kasztelańska) i na bulwarze Wisły. Rozwiązanie alternatywne to wyprowadzenie drogi rowerowej z ul. Tadeusza Kościuszki pomostem wzdłuż Rudawy na bulwar Wisły. Ze względu na powodzie i okresowe zalewanie bulwarów nad Wisłą należy w ciągu ulicy Tadeusza Kościuszki do Mostu Dębnickiego wybudować przebieg alternatywny trasy - wydzielone jednokierunkowe drogi rowerowe po obu stronach jezdni, prowadząc je przez ulice poprzeczne grzbietami progów spowalniających.
 12. Most Dębnicki - Most Grunwaldzki: na prawym brzegu Wisły droga rowerowa powinna być prowadzona alternatywnie: bulwarami Wisły dołem oraz uspokojoną ulicą Zamkową, Madalińskiego, Barską do Trasy Wschód - Zachód na Rondzie Grunwaldzkim, tam skomunikowana z Trasą na Kurdwanów oraz oboma poziomami tras na Bulwarach Wisły, w tym z przyszłą kładką pieszo-rowerową między Centrum Manggha a ulicą Bernardyńską
 13. Most Dębnicki - Most Grunwaldzki: na lewym brzegu Wisły należy przeprowadzić wydzielone jednokierunkowe drogi rowerowe w ul. Tadeusza Kościuszki przez skrzyżowanie z aleją Krasińskiego jako dwukierunkowy przejazd po stronie Mostu Dębnickiego, dwukierunkowe przejazdy przez Zwierzyniecką i Kościuszki oraz jednokierunkowy przejazd od Jubilata w kierunku Kopca Kościuszki; miedzy Jubilatem a Retoryka należy wyznaczyć dwukierunkową drogę rowerową po obu stronach Zwierzynieckiej. Na wysokości Retoryka należy wprowadzić przejazd rowerowy na wprost w ulicę Powiśle oraz wydzieloną dwukierunkową drogę rowerową w kierunku Wawelu (lub dwie jednokierunkowe, dwie dwukierunkowe, dwukierunkową i jednokierunkową drogę rowerową - szczegóły zależą od parkingu podziemnego) prowadzącą do ulicy Podzamcze i bulwarów pod Wawelem, skomunikowaną ze ścieżką w Bernardyńskiej oraz przekraczającą ulicę Dietla wzdłuż przejścia pieszego na wysokości ulicy św. Stanisława. Należy ułatwić skomunikowanie dolnego poziomu bulwaru Wisły z drogą na koronie wału przez wprowadzenie dwóch nowych dróg w zakolu Wisły - jednej prowadzącej od Mostu Dębnickiego łukiem w górę i łączącej się z górnym poziomem przy Wawelu oraz drugiej, zaczynającej się w rejonie Wawelu na dolnym poziomie i dochodzącej do korony wałów w pobliżu Mostu Dębnickiego. Na bulwarze wiślanym należy po obu stronach wprowadzić lepsze oświetlenie, na tym odcinku wręcz reprezentacyjne.
 14. Między mostem Grunwaldzkim a Piłsudskiego na prawym brzegu Wisły niepotrzebne są większe ingerencje poza wprowadzeniem oświetlenia. Ruch rowerowy powinien być wprowadzany w jezdnię ulicy Ludwinowskiej po grzbiecie płytowego progu spowalniającego. Na przecięciu ulicy Ludwinowskiej z Rollego należy podnieść tarczę skrzyżowania, podobnie w przypadku ulicy Rollego i Warneńczyka oraz pozostałych ulic w okolicy.
 15. Na lewym brzegu Wisły należy radykalnie przebudować skomunikowanie dróg rowerowych na górnym poziomie na Moście Grunwaldzkim z drogami na bulwarze przez zwiększenie promieni łuków do 10-20 m i zmniejszenie nachylenia niwelety do 5 procent, poprawę oświetlenia i widoczności. Od przejazdu rowerowego na osi ulicy św. Stanisława należy wyprowadzić drogę rowerową w górnym poziomie do ulicy Rybaki, skomunikowaną z uspokojonymi ulicami Paulińską i Skawińską z progami spowalniającymi oraz pasami rowerowymi pod prąd na odcinkach jednokierunkowych.
 16. Most Piłsudskiego do Mostu Kotlarskiego: na prawym brzegu Wisły EuroVelo 4 biegnie alternatywnie: bulwarem na dolnym poziomie oraz uspokojonymi ulicami Celną, Nadwiślańską, Józefińską, Piwną oraz Port Solny z wydzielonymi pasami pod prąd na odcinkach jednokierunkowych. Od ulicy Port Solny ruch rowerowy jest kierowany wydzieloną drogą rowerową pod zjazdem z Mostu Powstańców Śląskich (górnym poziomem) na koronę wału przeciwpowodziowego w kierunku Zabłocia, gdzie przekracza most kolejowy oraz most Kotlarski. Ścieżka jest tutaj skomunikowana z Osią Północ - Południe oraz Trasą Centralną.
 17. Na lewym brzegu Wisły EuroVelo 4/Trasa Bulwarów Wiślanych biegnie alternatywnie: dolnym poziomem przez bulwar (konieczne lepsze oświetlenie, odporne na powodzie) oraz górą, w ulicy Podgórskiej jako wydzielona dwukierunkowa droga rowerowa po stronie południowej jezdni do wysokości ulicy Daszyńskiego, gdzie wskazane jest wybudowanie minironda, umożliwiającego bezkolizyjny przejazd rowerów między spowolnionymi samochodami i włączenie się do ruchu w uspokojonej ulicy Daszyńskiego. Na odcinku między Daszyńskiego a Starowiślną wskazana budowa także jednokierunkowej wydzielonej drogi rowerowej po stronie północnej ul. Podgórskiej oraz minironda na skrzyżowaniu z ul. Halicką. Skrzyżowanie Podgórskiej ze Starowiślną powinno zostać odsunięte od Mostu Powstańców Śląskich celem bezpiecznego i wygodnego wprowadzenia drogi rowerowej. W rejonie ul. Mostowej i Gazowej gdzie brakuje miejsca - wydzielona droga rowerowa powinna biec po obu stronach rzędu drzew jako odcinki jednokierunkowe. W rejonie przyczółka dawnego mostu (przy ul. Mostowej) należy wykonać zawieszoną galerię, która w przyszłości może stać się elementem kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę. Przy Moście Kotlarskim - skomunikowanie z Trasą Centralną.
 18. Most Kotlarski - Stopień Dąbie na prawym brzegu Wisły: asfaltowa nawierzchnia na całej długości korony wałów do Stoczni Rzecznej
 19. Most Kotlarski - Stopień Dąbie na lewym brzegu Wisły: asfaltowa nawierzchnia i radykalna korekta przejazdu przez Stopień Wodny Dąbie przez znaczne poszerzenie skarp na wprost przejazdu pod jezdnią (korekta zrealizowana w 2002 roku, niestety bez barier). Docelowo należy przewidzieć w przyszłości w tym miejscu pełnowymiarowy tunel pieszo-rowerowy pod jezdnią ulicy Ofiar Dąbia w osi dróg rowerowych po obu stronach stopnia wodnego, skomunikowany z przyszłymi jednokierunkowymi drogami rowerowymi po obu stronach ulicy Ofiar Dąbia oraz z podwieszoną  dwukierunkową kładką rowerową po stronie wschodniej Stopnia Wodnego.
 20. Stocznia Rzeczna na prawym brzegu Wisły - objazd Stoczni Rzecznej, dalej jazda koroną wałów - asfalt lub szutr
 21. Dąbie na lewym brzegu Wisły - dojazd do ujścia Prądnika (Białuchy), skomunikowanie z Trasą WZ Południe w Alei Pokoju. Wariant tańszy - wspólny przebieg EuroVelo 4 z WZ Południe a od Ronda Czyżyńskiego - wspólny z Trasą WZ Główną do Placu Centralnego, trasą Nad Łęgiem do opactwa Cystersów przy ul. Klasztornej, dalej Stare Wiślisko do Lasku Mogilskiego, skomunikowanie z rekreacyjną trasą Nad Dłubnią i dalej wałami Wisły dojazd do Przylasku Rusieckiego. Trasa przekracza Wisły na moście przyszłej obwodnicy nowohuckiej lub na istniejącym moście w ul. Brzeskiej. Wariant droższy - zjazd za mostem na Białusze (Prądniku) i kontynuacja wałami Wisły.
 22. Od Mostu ul. Nowohuckiej na prawym brzegu Wisły - koroną wałów, skomunikowanie z Trasą Obwodową (ul. Nowohucka), Fort Lasówka (gdzie miejsce na kemping itp.), dalej dojazd do Niepołomic i Puszczy Niepołomickiej, wskazany przebieg cały czas koroną wałów Wisły ze względów krajobrazowych (docelowo - konieczność kładek i mostków). Po drodze - skomunikowanie z przyszłą obwodnicą nowohucką.
Trasa Bulwarów Wiślanych przecina następujące trasy główne i zbiorcze:

Najważniejsze punkty w obrębie miasta, które łączy trasa Bulwarów Wiślanych: