Węzeł Rondo Matecznego

O ile Rondo Matecznego nie ma tak wielkiego znaczenia dla ruchu rowerowego w skali Krakowa, jak Nowy Kleparz, Rondo Mogilskie czy Zabłocie (ze względu na stosunkowo bliskie położenie Trasy na Ruczaj, która może przejąć część ruchu na tej relacji), o tyle jest to punkt niezwykle istotny dla bezkolizyjnego i szybkiego zarazem wyprowadzenia ruchu rowerowego z centrum Krakowa i Starego Podgórza w kierunku os. Kurdwanów (Trasa na Kurdwanów) oraz dla skomunikowania części Podgórza i Trasy na Kurdwanów z elementem Obwodowej Magistrali Rowerowej, która biegnie w ulicy Czyżówka na wzgórzu Krzemionek do przyszłej kładki pieszo - rowerowej nad ulicą Powstańców Wielkopolskich i torami kolejowymi.

Przebudowa Ronda Matecznego musi uwzględniać następujące założenia dla ruchu rowerowego:
Dla tak zarysowanych założeń (oraz z innych, nierowerowych powodów) najrosądniejsze wydaje się zastosowanie następujących rozwiązań:
Dla trasy na Kurdwanów najistotniejsze jest przekroczenie jezdni ul. Wadowickiej oraz ul. Konopnickiej (przejazdy rowerowe przez te ulice). Ze względu na duży ruch pieszy należy szczególną uwagę zwrócić na duże i bezkolizyjnie zorganizowane obszary akumulacji przed przejazdami. Przejazd przez jezdnię ul. Kamieńskiego jest istotny dla poprawnego wprowadzenia ruchu rowerowego w jezdnię ul. Kalwaryjskiej oraz skomunikowanie z fragmentem Obwodowej Magistrali Rowerowej w ul. Czyżówka. Przejazd rowerowy przez ul. Kalwaryjską  jest z kolei bardzo ważny dla skomunikowania północnego fragmentu Trasy na Kurdwanów z fragmentem Obwodowej Magistrali Rowerowej. UWAGA: to jest  alternatywny dojazd do wielu osiedli w południowych częściach Krakowa! Połączony przebieg fragmentów Trasy na Kurdwanów, Obwodowej Magistrali Rowerowej oraz kładka nad ul. Powstańców Wielkopolskich i torami kolejowymi tworzą długi, ale pozbawiony ekstremalnie stromych odcinków szlak umożliwiający bezkolizyjny dojazd na Kurdwanów oraz Wolę Duchacką, do Prokocimia oraz Bieżanowa. W przypadku, gdyby realizacja węzła rowerowego Zabłocie napotykała na przeszkody, należy zwrócić szczególną uwagę na jakość rozwiązań stosowanych w rejonie Ronda Matecznego.

W przyszłości można rozważyć budowę estakady drogowej w osi ul. Konopnickiej i Kamieńskiego, jej powstanie powinno zaoszczędzić nieco przestrzeni w poziomie Ronda Matecznego i pozwolić na korektę przebiegu wydzielonych dróg rowerowych.

Opracowanie: Marcin Hyła