Węzeł Rondo Czyżyńskie

Jest to - obok Placu Centralnego i Ronda Kocmyrzowskiego - jeden z kluczowy węzełów rowerowych w Nowej Hucie. Połączy dwie główne trasy rowerowe - do Huty i do Huty południową oraz obsłuży rozproszony ruch rowerowy w os. Kolorowym i na północ od al. Jana Pawła II w Czyżynach.

Problemem węzła czyżyńskiego jest niewielka możliwość przeprowadzenia ruchu rowerowego w powierzchni jezdni. Konieczne byłoby rozdzielenie kierunków ruchu na wydzielonych drogach rowerowych i prowadzenie go dookoła całego skrzyżowania. Z kolei istniejące przejścia podziemne są słabo dostępne - jedyna pochylnia istnieje od strony północno - zachodniej. Jest wąska, a jej załom przed wlotem do przejścia podziemnego raczej wyklucza obecnie użytkowanie ze względu na kolizje rowerzyści - piesi. Ponieważ używana jest do transportu zaopatrzenia, nierzadko jest całkowicie zablokowana samochodami. Zabudowa przejścia podziemnego spowodowała, że przekrój tuneli stał się zdecydowanie za wąski dla prowadzenia ruchu rowerowo - pieszego. Wynika to z dużej liczby źródeł i celów podróży (wejścia do sklepów).


Dla potrzeb ruchu rowerowego konieczne będzie przywrócenie pierwotnego przekroju tuneli w przejściu północnym oraz wschodnim a także budowa wyjazdów na  pochylniach analogicznych jak w przypadku istniejącej - przy czym ta z kolei powinna zostać poszerzona i skorygowany zostać jej wlot do przejścia. Istniejące w przejściu podziemnym sklepy powinny zostać przeniesione na pozostałe korytarze. Poniżej - dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego. Zwraca uwagę bardzo dobra dostępność Ronda istniejącymi asfaltowymi ciągami pieszymi, które bez problemu można zaadaptować na wydzielone drogi rowerowe lub pieszo - rowerowe.
Zdjęcia: Marcin Hyła, wszelkie prawa zastrzeżone