Węzeł rowerowy Grzegórzki

Dzielnicowy węzeł rowerowy Grzegórzki nie należy do czterech kluczowych węzłów rowerowych Krakowa (Rondo Mogilskie, Zabłocie, Wawel, Nowy Kleparz) ale jest bardzo istotny dla obsługi ruchu wewnątrz strefy śródmiejskiej i ewakuacji w kierunku południowo - wschodnim. Jego podstawową rolą jest bezpieczna i wygodna obsługa ruchu rowerowego na relacji ul. Wielopole, Morsztynowska i Blich w kierunku ulic Metalowców, Siedleckiego i Daszyńskiego. W ul. Daszyńskiego biegnie zbiorcza trasa rowerowa, wyprowadzająca ruch ze śródmieścia w kierunku węzła Zabłocie. Węzeł Grzegórzki jest powiązany z podobnym, lokalnym węzłem Wielopole.

W zasadzie wszystkie ulice węzła powinny stać się przyjaznymi dla rowerów ulicami uspokojonego ruchu (tempo 30 - znak B-43, płytowe progi spowalniające, kontrapasy przy jednokierunkowej organizacji ruchu). Wygodne, bezpieczne i szybkie przeprowadzenie ruchu rowerowego przez jezdnię ul. Grzegórzeckiej wymaga płynnego wychwycenia ruchu rowerowego odbywającego się na zasadach ogólnych w jezdniach i przeprowadzenie go poza wielkim ruchem drogowym. Jednak złe doświadczenie z istniejącym, nieoznakowanym fragmentem drogi rowerowej wzdłuż ul. Grzegórzeckiej skłania do przemyślenia całego układu rowerowego. Śieżka pod Halą Targową jest stale zastawiona nie tylko przez samochody, które można stamtąd usunąć prostymi rozwiązaniami infrastrukturalnymi, ale zajęta przez handlarzy i pieszych.

Dlatego ruch rowerowy w węźle Grzegórzki powinien być prowadzony północną krawędzią ul. Grzegórzeckiej, omijając Halę Targową. Układ dróg rowerowych węzła powinien wychwytywać ruch rowerowy prowadzony na zasadach ogólnych lub w kontrapasach jezdni uspokojonych ulic Wielopole, Morsztynowskiej, Blich, Łazarza i wyprowadzać go odcinkiem wygodnej drogi rowerowej po północnej stronie ul. Grzegórzeckiej do skrzyżowania ulicy Grzegórzeckiej i św. Łazarza. Tu na zasadach ogólnych ruch powinien zostać przeprowadzony przez skrzyżowanie na stronę południową, w jezdnię uspokojonej ul. Łazarza. Skrzyżowanie ul. Metalowców i Daszyńskiego powinno zostać zdecydowanie zmniejszone, a jego tarcza podniesiona - lub zostać przebudowane na małe rondo. Ulice Metalowców i Siedleckiego powinny zostać uspokojone progami spowalniającymi i wyposażone w kontrapas rowerowy. Ulica Daszyńskiego powinna zostać uspokojona progami płytowymi, a skrzyżowanie z ul. Blachnickiego i Masarską - przebudowane na małe rondo. To ostatnie rozwiązanie jest niezbędne ze względu na wzrost ruchu spowodowany powstaniem w pobliżu Galerii Kazimierz oraz budową wydzielonej drogi rowerowej po wschodniej stronie ul. Daszyńskiego na pozostałym odcinku; jedyny prosty, skuteczny a zarazem bezpieczny sposób na wprowadzenie ruchu rowerowego w jezdnię z takiej drogi to właśnie minirondo.

Docelowy przebieg ruchu rowerowego od strony Węzła Zabłocie do Rynku:

Most Kotlarski (dla ruchu od Podgórza): wydzielona droga rowerowa po zachodniej stronie ul. Kotlarskiej, przesmyk do ul. Masarskiej (uspokojonej), ul. Daszyńskiego (uspokojona), przekroczenie ul. Grzegórzeckiej, wydzielona droga rowerowa północną krawędzią ul. Grzegórzeckiej i dojazd do ścisłego centrum albo przez Blich i Kopernika, albo przez Morsztynowską i Zyblikiewicza albo przez Wielopole i Sienną.

Trasa Bulwarów Wisły (dla ruchu od Dąbia i Nowej Huty): wybór przekroczenia ul. Podgórskiej albo przy Moście Kotlarskim jak powyżej, albo przy skrzyżowaniu Podgórska - Daszyńskiego, w obu przypadkach na przejazdach rowerowych z sygnalizacją świetlną. Wydzielona droga rowerowa wzdłuż Daszyńskiego, małe rondo i włączenie się do ruchu na zasadach ogólnych, dalej jw.

Docelowy przebieg ruchu rowerowego od Rynku w kierunku Węzła Zabłocie:

Ul. Sienna, wjazd w Starowiślną w rejon planowanego parkingu podziemnego. Tu wskazana jest możliwość bezpiecznego skrętu w lewo, w ul. Wielopole, gdzie kontrapasem docieramy do ul. Dietla. Dalej wydzieloną drogą rowerową w kierunku ul. Łazarza lub: istniejący (zmodernizowany) przejazd rowerowy na południową stronę ul. Grzegórzeckiej.

Planty i ul. Mikołajska: przejazd przez ul. Westerplatte na sygnalizacji świetlnej. Dalej dwa warianty: uspokojone ulice Kopernika i Blich albo odcinek lokalnej wydzielonej dwukierunkowej drogi rowerowej między Kopernika a Zyblikiewicza, dojazd do Morszynowskiej i do odcinka wydzielonej drogi rowerowej po północnej stronie ul. Grzegórzeckiej.

Od przejazdu przez ul. Grzegórzecką na sygnalizacji świetlnej wjazd  w małe rondo i jazda po jezdni uspokojonej ul. Daszyńskiego na zasadach ogólnych. Dalej w zależności od celu podróży:

W kierunku Dąbia, Nowej Huty, Starego Podgórza (przez Most Powstańców Śląskich): na małym rondzie Daszyńskiego - Blachnickiego zjazd na wydzieloną drogę rowerową wzdłuż ul. Daszyńskiego, przejazd przez ul. Podgórską, wjazd na Trasę Bulwarów Wisły.

W kierunku południowego i wschodniego Podgórza (Lipska, Saska, Kurdwanów): na małym rondzie Daszyńskiego - Blachnickiego zjazd w uspokojoną ul. Masarską, przesmyk rowerowy do wydzielonej drogi rowerowej Centralnej Magistrali Rowerowej w ul. Kotlarskiej i na Moście Kotlarskim.

Proponowane elementy węzła rowerowego Grzegórzki to:
Opracowanie: Marcin Hyła