Węzeł rowerowy Wielopole

Jest to węzeł lokalny, śródmiejskim, jednak niezmiernie ważny dla ruchu wewnątrzdzielnicowego i tranzytowego ze ścisłego centrum Krakowa w kierunku południowym. Dla jego poprawnego funcjonowania w systemie rowerowym Krakowa konieczne jest:
Stworzenie tego węzła powinno być powiązane z planowaną pod skrzyżowaniem ul. Wielopole, Starowiślna i Westerplatte budową podziemnego parkingu oraz (pośrednio) powstaniem Trasy Centralnej wyprowadzającej samochodowy ruch tranzytowy z centrum Krakowa na obwodnicę Kotlarska - Lubomirskiego - Galicyjska i zmieniającą dotychczasową rolę tego skrzyżowania dla ruchu samochodowego.

W ramach węzła konieczne jest:
W takim kształcie węzeł rowerowy Wielopole znakomicie ułatwi wyjazd rowerem ze ścisłego centrum Krakowa w kierunku Kazimierza, Starego Podgórza, Grzegórzek oraz kluczowego węzła rowerowego Zabłocie (Most Kotlarski itp.).

Opracowanie: Marcin Hyła