Obwodowa Magistrala Rowerowa

Oprócz dziewięciu głównych tras rowerowych miasta, które rozchodzą się promieniście od centrum w kierunku wszystkich ważniejszych dzielnic i obszarów Krakowa (poza południową częścią Krowodrzy, gdzie ruch rowerowy jest rozproszony na tyle,  że wystarczające są ulice uspokojonego ruchu oraz trasy zbiorcze), podstawowy układ rowerowy obejmuje obwodnicę rowerową, łączącą poszczególne dzielnice między sobą poza ścisłym centrum. (Drugą obwodnicą czy pół - obwodnicą jest Centralna Magistrala Rowerowa która łączy kluczowe dzielnice miasta z pominięciem ścisłego centrum, za to umożliwia bezpośredni dojazd rowerem na perony Dworca Głównego od południa). Kliknij na rysunek poniżej, żeby zobaczyć powiększenie.

Obwodowa magistrala rowerowa

Obwodowa Magistrala Rowerowa nie będzie powstawała jako jedno spójne przedsięzwięcie. Niektóre części OMR są bardziej potrzebne, inne - mniej. Niektóre już istnieją (np. droga rowerowa po zachodniej stronie ul. Stella - Sawickiego czy uspokojona ul. Czyżówka na Krzemionkach wzdłuż ul. Powstańców Śląskich). Niektóre nie istnieją, ale już są wykorzystywane przez rowerzystów - na przykład chodniki piesze wzdłuż ul. Opolskiej czy Bora - Komorowskiego. Niektóre powstaną w przyszłości w ramach remontów, przebudowy i modernizacji (np. ul. Nowohucka i most w jej ciągu). Niektóre będą musiały powstać jako wydzielone zadanie. Niektóre będą elementem wielkich inwestycji drogowych (przedłużenie ul. Witosa do Zakopiańskiej i Nowoobozowej, Trasa Pychowicka z nowym mostem przez Wisłę). Niektóre być może w ogóle nigdy nie powstaną, bo nie będzie na nie środków, zapotrzebowania albo możliwości technicznych (np. odcinek w tunelu drogowym pod wzgórzem Sikornik).

Przebieg Obwodowej Magistrali Rowerowej to:
Do najważniejszych elementów Obwodowej Magistrali Rowerowej będą należały odcinki: