Węzeł rowerowy "Rondo Mogilskie"

Jest to kluczowy węzeł rowerowy Krakowa, obejmujący łącznie trzy główne trasy rowerowe i obecnie blokujący nie tylko główne międzydzielnicowe relacje na kierunku wschodnim i północno - wschodnim, ale również ruch wewnątrzdzielnicowy (dojazd do os. Oficerskiego). Dzisiaj Rondo Mogilskie to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w Krakowie pod względem liczby wypadków. Stanowi ogromny problem dla rowerzystów ze względu na dużą prędkość samochodów, konieczność przeplatania torów ruchu rowerów i samochodów a także torowiska w jezdni, nierówną nawierzchnię oraz brak sygnalizacji świetlnej. Przebudowa Ronda Mogilskiego planowana na lata 2004 - 2006 spowoduje, że będzie to pierwszy w Krakowie węzeł całkowicie przyjazny dla rowerzystów. Zatwierdzon projekt odblokowuje wszystkie niebezpieczne dla ruchu rowerowego relacje. Zastosowane rozwiązania rowerowe są bardzo wysokiej jakości i węzeł ten można uznać za wzorcowy. Projekt przygotowany przez zespół pod kierownictwem inżyniera Ryszarda Frankowicza był wielokrotnie konsultowany w ramach prac Zespołu Zadaniowego do spraw komunikacji rowerowej od 2001 roku i rezultaty są doskonałe. Warto podkreślić, że drogi rowerowe zostały wprowadzone w założenia projektowe od samego początku i konsultacje w istocie dotyczyły jedynie szczegółów technicznych. Elementem węzła rowerowego Rondo Mogilskie jest również odcinek wydzielonej drogi rowerowej od ul. Rakowickiej (wjazd na Akademię Ekonomiczną) do ul. Galicyjskiej i tunelu bagażowego pod KCK, który umożliwi bezkolizyjny przejazd rowerem w kierunku Politechniki i węzła rowerowego Nowy Kleparz.

Węzeł Rondo Mogilskie obejmuje bezpośrednio dwie główne trasy rowerowe Krakowa: Centralną Magistralę Rowerową (Nowy Kleparz - KCK - Rondo Mogilskie - Most Kotlarski) oraz Trasę do Huty (ul. Kopernika - Rondo Mogilskie - Zaleskiego - Mogilska - al. Jana Pawła II). Trzecia planowana główna trasa rowerowa węzła - Trasa na Mistrzejowice - zostanie do niego podłączona w terminie późniejszym (wraz z budową tramwaju Rakowice - Mistrzejowice) albo przez ulicę Rakowicką, albo - co byłoby niezmiernie pożądane - przez przebudowaną ul. Beliny - Prażmowskiego (wówczas przebieg w ul. Rakowickiej byłby uzupełniający). Poniżej: szkic przebiegu tras rowerowych w przebudowanym Rondzie Mogilskim (kliknij, żeby zobaczyć powiększenie).
Układ rowerowy Ronda Mogilskiego
Rondo Mogilskie zostanie przebudowane na dwupoziomowe, z estakadami samochodowymi wyniesionymi ok. 2 m powyżej obecnego poziomu gruntu oraz z wykopem ok. 4,0 m poniżej, gdzie prowadzone będą torowiska i przystanki tramwajowe skomunikowane z tunelem tramwajowym pod KCK, ruch pieszy oraz ruch rowerowy. Wydzielona droga rowerowa Centralnej Magistrali Rowerowej biegnie północną krawędzią ul. Lubomirskiego, po pochylni w rejonie "szkieletora" schodzi do wykopu w kierunku ul. Mogilskiej, bezkolizyjnie przecina ul. Beliny-Prażmowskiego i wraca na powierzchnię po stronie wschodniej w rejonie ul. gen. Chłopickiego, docierając co najmniej do ul. Kieleckiej. Wcześniej przecina skrzyżowanie z drogą rowerową w kierunku południowym. Ta droga rowerowa rozgałęzia się - jedno ramię biegnie w kierunku ulicy Powstania Warszawskiego od strony hotelu Ibis i ul. Mosiężniczej, wpinając się w istniejący ciąg pieszo - rowerowy po stronie wschodniej; drugie ramię zostanie wyprowadzone pochylnią w kierunku ul. Lubicz, ul. Kopernika z kontrapasem rowerowym oraz nowej drogi rowerowej (lub pieszo - rowerowej) po zachodniej stronie Powstania Warszawskiego, przy Ogrodzie Botanicznym. Dodatkowo, możliwy będzie rowerowy dostęp do kwartału Lubicz - Lubomirskiego przy pomocy pochylni dla wózków inwalidzkich. Ze względu na docelowo - źródłowy charakter ruchu rowerowego w tym kwartale skrzyżowania zrezygnowano z budowy drogi rowerowej i specjalnej pochylni, umożliwiając jednak dostęp rowerowy w ramach innych rozwiązań (na rysunku - linie w kolorze fioletowym).

Budowa węzła "Rondo Mogilskie" wymusza docelowe rozwiązanie ruchu rowerowego wzdłuż ulicy Mogilskiej, gdzie na długim odcinku budowa drogi rowerowej jest niewykonalna. Ruch rowerowy z ulicy Kopernika oraz ze ścieżek rowerowych w Powstania Warszawskiego i Lubomirskiego będzie bezkolizyjnie wprowadzony w ul. gen. Chłopickiego, a następnie w uspokojoną ulicę Zaleskiego (alternatywnie: wydzieloną drogą rowerową do ul. Kieleckiej a nawet Grunwaldzkiej). Prawdopodobnie konieczne będzie wprowadzenie niewielkich korekt (progi spowalniające, podniesione tarcze skrzyżowań); ale w ten sposób bezkolizyjny ciąg rowerowy dotrze do ul. Rymarskiej.

Problem odcinka Rymarska - most na rzece Białucha dotyczy ok. 300-500 m ulicy. Możliwe rozwiązanie tego odcinka to na przykład:
Uwagi do węzła rowerowego "Rondo Mogilskie":
Opracowanie - Marcin Hyła