Układ głównych węzłów rowerowych Krakowa

Główne węzły rowerowe Krakowa
Podstawową sieć rowerową oprócz dziesięciu tras głównych tworzą cztery węzły - obszary kluczowe dla ruchu rowerowego w czterech podstawowych kierunkach: północno - wschodnim (Węzeł Mogilskie), południowo - wschodnim (Węzeł Zabłocie), południowo - zachodnim (Węzęł Wawel) oraz północno - zachodnim (Węzeł Nowy Kleparz).