Węzeł rowerowy "Wawel"

Węzeł ten obejmuje obszar ograniczony ulicą Dietla, Mostem Grunwaldzkim, ulicami Madalińskiego i Barską, Mostem Dębnickim, ulicą Zwierzyniecką, Powiśle, Podzamcze, Idziego, Bernardyńską i Smoczą. W węźle tym przecinają się trzy główne trasy rowerowe Krakowa: Bulwarów Wisły (prawo- i lewobrzeżna), Trasa na Ruczaj oraz Trasa na Kurdwanów. Jest to również przecięcie dwóch tras międzynarodowych - EuroVelo 4 i EuroVelo 11. Węzeł rowerowy Wawel wyprowadza ruch rowerowy ze śródmieścia w południowo - zachodnie rejony Krakowa. Jest to jedyny węzeł rowerowy miasta, który nie stanowi istotnej przeszkody dla ruchu rowerowego i wymaga jedynie niewielkich korekt. W szczególności istotne jest skorygowanie funkcji "zlewu" jakie pełnią oba mosty i trasy rowerowe na nich. Powinny one skuteczniej i mniej kolizyjnie zbierać rozproszony ruch rowerowy w ulicach o ruchu mieszanym na lewym brzegu Wisły. Konieczne działania to:
Opracowanie: Marcin Hyła