Centralna magistrala rowerowa?

W najbliższych latach (do 2006 roku) po północnej i wschodniej stronie centrum Krakowa powstanie ciąg bardzo ważnych, wydzielonych dróg rowerowych, powstających w ramach budowy Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego (KCK, w tym ulicy Galicyjskiej/Wita Stwosza), budowy szybkiego tramwaju oraz przebudowy Ronda Mogilskiego i układu drogowego w rejonie powstającej Galerii Kazimierz przy Moście Kotlarskim. Stanowią one zasadniczy element północnej części Centralnej Trasy Rowerowej, jednej z 12 głównych tras rowerowych Krakowa, wymienionych w Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego miasta.

W rejonie Politechniki pojawi się przejazd rowerowy przez ul. Warszawską i nieistniejącą dziś jeszcze ul. Nową Pawią (przedłużenie ul. Pawiej do wiaduktu al. 29 Listopada). Stąd rowerzyści będą mogil wjechać w istniejący tunel bagażowy pod peronami dworca, przedłużony do nowej ulicy Galicyjskiej (Wita Stwosza) łączącej al. 29 Listopada z ul. Lubomirskiego której budowa rozpoczęła się w 2003 roku. Tam znowu pojawi się sygnalizacja świetlna (skrzyżowanie z dolnym poziomem ul. Galicyjskiej/Wita Stwosza). Następnie wydzielona droga rowerowa przez obecne tereny Agencji Mienia Wojskowego dotrze do ul. Rakowickiej na wysokości Akademii Ekonomicznej i skręci na południe do ul. Lubomirskiego, gdzie północną krawędzią dotrze do Ronda Mogilskiego.


Istniejący tunel bagażowy pod torami dworca kolejowego na północnym krańcu peronów będzie otwarty dla ruchu rowerowego...

... i zostanie przebita jego ślepa ściana od strony wschodniej, aby wyprowadzić ruch rowerowy na przejazd przez dolny poziom ulicy Galicyjskiej (Wita Stwosza)

Pierwotny projekt organizacji ruchu rowerowego na skrzyżowaniu ul. Lubomirskiego i Rakowickiej zakładał, że rowerzyści będą przeciskali się tędy. To nie był dobry pomysł.

Wzdłuż ul. Lubomirskiego biegnie... wydzielona droga rowerowa. Jest nieoznakowana, na zdjęciu widoczna po prawej, wzdłuż muru. Została w całości zaanektowana przez pieszych, bo mają tamtędy bliżej. Dlatego trzeba będzie  zrobić jeszcze jedną drogę rowerową, z asfaltową nawierzchnią. Po lewej stronie widać, że jest dosyć miejsca.

Rondo Mogilskie, którego przebudowa zaczęła się w 2003 roku, będzie dwupoziomowe, z ruchem pieszym, rowerowym i tramwajowym ok. 2,5 - 3 m poniżej obecnego poziomu oraz z jezdniami na estakadach podniesionych o ok. 2-3 m powyżej obecnego poziomu. Wydzielona droga rowerowa umożliwi bezkolizyjny przejazd od północnej krawędzi ul. Lubomirskiego do ul. gen. Chłopickiego i Kieleckiej, a także bezkolizyjny przejazd przez środek Ronda, do wyjazdów po wschodniej stronie al. Powstania Warszawskiego i południowej stronie ul. Lubicz.Docelowo na Rondzie Mogilskim docelowo przetną się trzy najważniejsze trasy rowerowe Krakowa: Centralna Magistrala Rowerowa, Trasa do Huty oraz Trasa na Mistrzejowice.
Zobacz szczegóły węzła rowerowego Rondo Mogiskie tutaj.


Al. Powstańców Warszawy - wzdłuż Ogrodu Botanicznego jest bardzo dużo miejsca na wydzieloną drogę rowerową, której na całej długości nie przecina żadna przecznica.

Od Ronda Mogilskiego w stronę Mostu Kotlarskiego biec będzie nowa, wydzielona droga rowerowa (lub pieszo - rowerowa) po zachodniej stronie al. Powstania Warszawskiego, kontynuowana po zachodniej stronie ul. Kotlarskiej. Konieczna będzie niewielka korekta geometrii Ronda Grzegórzeckiego (Kotlarskiego) i budowa wydzielonych dwukierunkowych dróg rowerowych dookoła całego skrzyżowania wraz z przejazdami. Obecny układ dróg rowerowych w rejonie Mostu Kotlarskiego i łącznic ul. Kotlarskiej i Podgórskiej zostanie - zgodnie z zatwierdzonym już projektem - przebudowany tak, aby zminimalizować kolizje rowerzystów i samochodów, poprawić kontakt wzrokowy i docelowo w przyszłości umozliwić bezkolizyjny (dwupoziomowy, po kładce) najazd na Most Kotlarski od strony zachodniej, gdyby okazało się to koniecznie. Skrzyżowania dróg rowerowych z poszerzoną ul. Podgórską i wydzieloną drogą rowerową na lewym brzegu Wisły zostaną wyposażone w sygnalizację świetlną, radykalnie poprawiona zostanie geometria tych dróg rowerowych.

Na obecnym etapie Centralna Magistrala Rowerowa kończy się formalnie na drodze rowerowej w ul. Klimeckiego i skrzyżowaniu z ul. Powstańców Wielkopolskich. Ze względu na nieszczęśliwe rozwiązania techniczne, w praktyce CMR kończy się na Moście Kotlarskim i rowerowym Węźle Zabłocie.

Możliwości, jakie stwarza Centralna Magistrala Rowerowa w obecnym kształcie:
Aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie da Centralna Magistrala Rowerowa, konieczne są:
W pierwszej kolejności najważniejsze są elementy związane z Nowym Kleparzem, ul. Warszawską oraz dostępem do Starego Podgórza w ramach węzła rowerowego Zabłocie.

Opracowanie i zdjęcia: Marcin Hyła