Krakowskie trasy rowerowe w budowie do 2006 roku

W najbliższych latach należy spodziewać się powstania w Krakowie następujących tras rowerowych, które mają gotowy projekt techniczny i są częścią zatwierdzonych do realizacji inwestycji strategicznych miasta albo mają przewidziane w budżecie miasta Krakowa finansowanie jako wydzielone pozycje:
  1. Centralna Magistrala Rowerowa: do 2006 roku powstanie bardzo wysokiej jakości ciąg wydzielonych dróg rowerowych od węzła rowerowego Zabłocie aż do Politechniki. Ta trasa powstanie w całości w ramach inwestycji związanych z Krakowskim Centrum Komunikacyjnym, budową Szybkiego Tramwaju, przebudową Ronda Mogilskiego i remontem Ronda Grzegórzeckiego. W ramach budowy Galerii Kazimierz przewidziana jest korekta układu drogowego na północnym przyczółku Mostu Kotlarskiego (ulica Kotlarska, ul. Podgórska, łącznice między nimi). Istnieje możliwość przedłużenia tej trasy do Nowego Kleparza przy uzyskaniu dodatkowego finansowania (patrz tutaj).
  2. Trasa na Kurdwanów - fragment między ul. Witosa i ul. Suchą. W 2004 powinien być gotowy odcinek wydzielonej drogi rowerowej budowany w ramach drogowej Trasy Nowotarskiej. Niestety, nieskomunikowany z niczym.
  3. Trasa do Huty: w 2003 roku zrealizowany został odcinek w ul. Mogilskiej od mostu na rzece Białucha do Meissnera. W 2004 roku planowany jest odcinek Meissnera - Rondo Czyżyńskie - pl. Centralny. W budżecie miasta przewidziano na ten cel 628 tys. PLN w roku 2004 rok. Nie wiadomo, czy realizacja całego odcinka będzie możliwa za te pieniądze - na całość zadania do 2006 roku przewidziane jest aż 2370 tys. PLN. Dodatkowo prawdopodobny jest kompleksowy remont przejść podziemnych Ronda Czyżyńskiego, który może objąć budowę pochylni od strony os. Kolorowego i od strony zakładów tytoniowych (data nieznana). Budowa tych odcinków da efekt synergii wynikający z jednoczesnego powstania bezkolizyjnego układu dróg rowerowych w Rondzie Mogilskim oraz z istnienia ciągu rowerowego z kontrapasem w ul. Kopernika a także drogi pieszo - rowerowej na Skarpie Nowohuckiej (rekreacyjna trasa Łąk Nowohuckich, w przyszłości przebieg międzynarodowego szlaku EuroVelo 4).
  4. Trasa na Mistrzejowice: w ramach remontu i modernizacji ul. Dobrego Pasterza w 2004 roku powstanie odcinek wydzielonej drogi rowerowej od Ronda Barei do ul. Krzesławickiej. Niestety, reszta trasy na Mistrzejowice powstanie dopiero wraz z linią tramwajową Rakowice - Mistrzejowice.
  5. Kontrapas rowerowy w ul. Łobzowskiej: gotowy jest projekt techniczny, ze względu na ogromny popyt na miejsca postojowe będzie on wyznaczony nie w jezdni (jak w ul. Kopernika) ale z boku chodnika, co pozwoli w praktyce na zamknięcie całego układu rekreacyjnej trasy rowerowej Młynówki Królewskiej w centrum Krakowa (od Plant do ul. Piastowskiej) oraz uspokojonego wylotu rowerowego z centrum Krakowa w stronę Krowodrzy i Azorów. W budżecie planowanym na 2005 rok planowana jest dla trasy Młynówki Królewskiej kwota 180 tys. PLN, a na 2006 - 300 tys. PLN. W budżecie na 2004 rok - brak środków. Możliwe jest dofinansowanie z WFOŚiGW.
  6. Młynówka Królewska - kontynuacja nieudanego i źle zaprojektowanego ciągu pieszo - rowerowego od ul. Piastowskiej do ul. Kijowskiej. Odcinek od Kijowskiej (a raczej od wysokości ul. Zakątek i Siemieńskiego) do ul. Grottgera ma projekt techniczny o niebo lepszy i stanowi istotny ciąg zbiorczy w obrębie starej Krowodrzy, w tym dojazd z centrum na os. Azory - jako przedłużenie kontrapasa rowerowego w ul. Łobzowskiej.
  7. Układ wydzielonych dróg rowerowych w Rondzie Kocmyrzowskim (skrzyżowanie ul. Bieńczyckiej, gen. Andersa i Kocmyrzowskiej) w ramach kompleksowego remontu i przebudowy tego dziwacznego obiektu drogowego - "agrafki", jak mówią drogowcy, bardzo niebezpiecznej dla rowerzystów i niezmiernie wypadkogennej).
  8. Układ wydzielonych dróg rowerowych w skrzyżowaniu ul. Wybickiego i Łokietka w ramach kompleksowej przebudowy i remontu tego skrzyżowania; ruch rowerowy ma być częściowo wprowadzony w ulice osiedlowe Krowodrzy Górki. To element zbiorczej trasy rowerowej na Azorach wzdłuż ul. Radzikowskiego, Wybickiego i Bratysławskiej, docelowo spiętej z główną Trasą na Krowodrzę oraz powiązanie z trasą zbiorczą w Młynówce Królewskiej i ul. Racławickiej.
  9. Trasa Tyniecka na prawym brzegu Wisły od Ronda Grunwaldzkiego do opactwa w Tyńcu. Prawdopodobne jest finansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, częściowo w ramach remontu wałów i innych umocnień przeciwpowodziowych. Projekt w wersji przyjętej na spotkaniu w Zarządzie Gospodarki Komunalnej zawiera przykry błąd - na kilkusetmetrowym odcinku, istotnym z punktu widzenia nie tylko rekreacji i turystyki, ale również komunikacji rowerowej trasa ma biec w międzywalu i będzie nieprzejezdna przy wyższych stanach wody. Jest to bardzo poważny błąd projektowy, znacznie ograniczający funkcjonalność tego rozwiązania. Trasa Tyniecka to duży fragment Trasy Bulwarów Wiślanych na prawym brzegu i zarazem podstawowy przebieg szlaku EuroVelo 4 przez Kraków na kierunku zachodnim.
  10. Fragment drogi rowerowej wzdłuż tzw. obejścia drogowego Przegorzał (kilkadziesiąt metrów drogi rowerowej, która w przyszłości zostanie włączona w ciąg lewobrzeżnego przebiegu Trasy Bulwarów Wisły i szlaku EuroVelo4).
Budowa całości tras rowerowych I etapu jest uzależniona od uzyskania dotacji z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (patrz plik .pdf tutaj). Całkowity budżet tego przedsięwzięcia wynosi 16,5 mln zł. W przypadku uzyskania dofinansowania, przedsięwzięcie powinno zostać ukończone w 2006 roku i trasy wymienione we wniosku powstaną jako dodatkowe w stosunku do wymienionych powyżej. Oprócz ZPORR istnieje również możliwość uzyskania pomocy finansowej (np. umarzalne w dużym stopniu pożyczki lub dotacje) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Opracowanie: Marcin Hyła