Trasa na Mistrzejowice - koncepcja

Trasa na Mistrzejowice jest jedną z najbardziej potrzebnych tras rowerowych w Krakowie. Radykalnie udrożni dla ruchu rowerowego duże obszary miasta zamieszkane przez ok. 140 tysięcy ludzi, położone blisko lub bardzo blisko centrum a obecnie niemal niedostępne na rowerze. Trasa będzie powiązana z węzłem rowerowym Rondo Mogilskie oraz układem rowerowym Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego. Będzie obsługiwać północno - wschodnie rejony Krakowa, w powiązaniu z Obwodową Magistralą Rowerową oraz układem tras zbiorczych (np. w ciągu ulic Meissnera i Strzelców oraz Trasą Plant Bieńczyckich). Umożliwi dostęp do rowerowego szlaku rekreacyjnego w dolinie rzeki Dłubni. Jej budowa ze względu na koszty i problemy techniczne powinna zostać powiązana z powstaniem planowanej linii tramwajowej Rakowice - Mistrzejowice. Zobacz zdjęcia miejsc, którędy będzie biegł tramwaj na Mistrzejowice (Rakowicka - Radomska - Lublańska - Dobrego Pasterza).

Obecnie planowana jest budowa odcinka Trasy na Mistrzejowice w ramach remontu ulicy Dobrego Pasterza od Ronda Barei do ul. Krzesławickiej. Wydzielona droga rowerowa powstanie tam po stronie północnej ulicy. Projekt techniczny niestety zawierał liczne wady - np. droga rowerowa biegła między chodnikiem a jezdnią, mimo że wszystkie argumenty przemawiały za układem odwrotnym (kolizja z pieszymi, dowiązanie do kolejnych odcinków, ograniczenie przekroju użytkowego drogi rowerowej w związku z koniecznością fizycznej segregacji słupkami, aby zapobiec nielegalnemu parkowaniu). Projekt nie przewidywał przebiegu drogi rowerowej grzbietem płytowych progów spowalniających, mimo, że za tym sprawdzonym rozwiązaniem przemawiał zarówno charakter ulic poprzecznych jak i brak sygnalizacji świetlnej. Projekt z niewiadomych powodów nie został poddany normalnemu audytowi rowerowemu i nie wiadomo, czy wady projektu zostały usunięte.

Odcinek Dobrego Pasterza - ks. Jancarza:
Tu droga rowerowa powinna powstać wzdłuż torowiska tramwajowego i połączyć się z istniejącymi ciągami pieszymi wzdłuż ul. ks. Jancarza (zamiana na pieszo-rowerowe). Wskazane jest doprowadzenie trasy w tej formie do ul. Srebrnych Orłów i St. Mikołajczyka oraz pętli tramwajowej na os. Piastów i skomunikowanie jej z dzielnicową trasą rowerową wzdłuż ul. Okulickiego. Na zdjęciu poniżej: łąka na północnej krawędzi os. Oświecenia w rejonie ul. Zawieyskiego (przedłużenie ul. ks. Jancarza), tędy na wprost, na prawo od widocznego bloku będzie biegła planowana linia tramwajowa Rakowice - Mistrzejowice. Wzdłuż torowiska powinna powstać wydzielona, szybka droga rowerowa. Zdjęcie wykonano z pętli tramwajowej na Mistrzejowicach. Kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć powiększenie.Odcinek Rondo Barei - Lublańska
Na odcinku Rondo Barei - Rondo Polsadu wydzielona droga rowerowa powinna biec po zachodniej stronie jezdni i zostać skomunikowana z układem wydzielonych dwukierunkowych dróg rowerowych i przejazdów rowerowych dookoła całego ronda. Należy umożliwić dojazd rowerem do centrum handlowego Geant przy ul. Bora Komorowskiego. Wzdłuż ul. Lublańskiej powinny powstać wydzielone drogi rowerowe po obu stronach jezdni. Na wysokości stacji benzynowej Statoil konieczna jest budowa przejazdu rowerowego, a docelowo - przejazd bezkolizyjny w ramach rozwiązania tramwajowego. Możliwe warianty to:
Odgałęzienie Bora - Komorowskiego
Wzdłuż całej długości ul. Bora - Komorowskiego po stronie południowej konieczna jest budowa wydzielonej drogi rowerowej o szerokości 2,5 m, przedłużona do ul. Okulickiego w rejon skrzyżowania dwupoziomowego z ul. Mikołajczyka. Droga ta powinna zostać skomunikowana z drogą rowerową (przedłużeniem istniejącego odcinka) w ul. Stella - Sawickiego. Inne ważne skomunikowanie to trasa Plant Bieńczyckich oraz układ tras rowerowych w ulicach parkingowych wzdłuż al. gen. Andersa. Obecnie ten długi prosty odcinek ze zdewastowanym, wąskim chodnikiem jest wykorzystywany przez rowerzystów ze względu na ogromną prędkość i natężenie ruchu w ul. Bora - Komorowskiego. Docelowo to odgałęzienie Trasy Na Mistrzejowice zmieni funkcję w układzie sieci rowerowej i stanie się odcinkiem Obwodowej Magistrali Rowerowej. Zobacz zdjęcia poniżej:Odcinek Lublańska - Rakowicka
Torowisko tramwajowe między tymi ulicami ma biec w ulicy Radomskiej, gdzie przewidziana jest rezerwa terenu. Wydzielona droga rowerowa może biec równolegle. Jest to wariant pożądany, gdyby droga rowerowa miała korzystać z tunelu tramwajowego pod torami małej obwodnicy kolejowej miedzy ulicą Czerwonego Prądnika a Otwinowskiego i Rakowicką. Inna możliwość to wyprowadzenie ruchu autobusowego z ulicy Brogi w nową jezdnię ul. Radomskiej, budowa progów spowalniających w ul. Brogi i odcinka wydzielonej drogi rowerowej od ul. Lublańskiej do skrzyżowania ul. Brogi oraz ciągu ulic Bosaków i Miechowity oraz budowa wzdłuż ulicy Brogi pochylni do istnejącego przejścia podziemnego pod torami kolejowymi. Po stronie południowej, analogiczna pochylnia powinna powstać między kładką nad Białuchą a południowym wylotem przejścia podziemnego. W przejściu tym należy zainstalować monitoring kamerami telewizyjnymi.

Odcinek w ul. Rakowickiej
Przebieg do ustalenia.

Alternatywny lub uzupełniający dla ul. Rakowickiej przebieg to odcinek Rakowicka - Grochowska - Beliny-Prażmowskiego wzdłuż ewentualnej (nie rozważanej obecnie) linii tramwajowej do Ronda Mogilskiego. Taki przebieg pozwoli na lepsze skomunikowanie Trasy na Mistrzejowice z głównym węzłem rowerowym Mogilskie.