5. Trasa na Kurdwanów

Trasa ta łączy centrum Krakowa z osiedlami mieszkaniowe w południowej, obecnie bardzo trudno dostępnej rowerem części Krakowa. Jest to trasa o dużym znaczeniu strategicznym ponieważ umożliwia bezpieczny, szybki i wygodny dojazd do kilku innych tras głównych - Trasy Zakopiańskiej, Osi Północ-Południe na odcinku w ul. Wielickiej oraz do Trasy Obwodowej w ul. Powstańców Wielkopolskich i ks. Tischnera. Jednocześnie jest to trasa o największym stopniu trudności inżynieryjnej i najkosztowniejsza. Obok wariantu przedstawionego poniżej możliwy jest też wariant alternatywny.

Opis poszczególnych odcinków
Skomunikowanie z innymi trasami głównymi i zbiorczymi
Najważniejsze punkty miasta, które połączone trasą Wawel-Kurdwanów.
Trudności związane z budową trasy
Przebieg alternatywny

Trasa Wawel - Kurdwanów składa się z następujących odcinków:

 1. Most Dębnicki - wydzielone drogi pieszo-rowerowe po obu stronach, skomunikowane z Trasą Bulwarów Wiślanych na obu brzegach Wisły oraz najważniejszymi trasami Śródmieścia (Retoryka - Garbarska/Wenecja - Dolnych Młynów  i Włóczków - Kałuży - Oleandry - Park Krakowski - Pomorska/Sienkiewicza - Lubelska itp.); dalej wydzielone jednokierunkowe drogi rowerowe wzdłuż Konopnickiej i przebieg alternatywny uspokojonymi ulicami Madalińskiego, Barską oraz Zamkową z pasami rowerowymi pod prąd na odcinkach jednokierunkowych, dojazd do przebudowanego Ronda Grundwaldzkiego oraz przyszłej kładki między Centrum Manggha a ulicą Bernardyńską.
 2. Rondo Grunwaldzkie z dwukierunkowymi przejazdami rowerowymi dookoła całego skrzyżowania, tutaj skomunikowanie z Trasą W-Z, Trasą Bulwarów Wisły oraz Trasą WZ Południe (a raczej jej ew. przedłużeniem w Dietla). Uwaga: przy generalnej przebudowie Mostu Dębnickiego która zapewne nastąpi do roku 2015 należy uwzględnić kilka kwestii rowerowych, o których więcej można przeczytać tutaj.
 3. Ul. Konopnickiej Wydzielone drogi pieszo-rowerowe lub rowerowe po obu stronach ulicy Konopnickiej, przekraczające ulice poprzeczne grzbietami płytowych progów spowalniających, skomunikowane z ulicą Ludwinowską oraz uspokojonymi ulicami os. Podwawelskiego, Przedwiośnie, Orawską i Mitery
 4. Rondo Matecznego: dwukierunkowe przejazdy rowerowe dookoła przebudowanego skrzyżowania Rondo Matecznego, skomunikowane z dwukierunkowymi wydzielonymi drogami rowerowymi w ul. Wadowickiej (trasa Zakopiańska), z ulicą Limanowskiego oraz za pomocą wydzielonej dwukierunkowej drogi rowerowej z uspokojonymi ulicami Podskale, Przełęcz, Zamojskiego i Czyżówka.
 5. Kładka pieszo-rowerowa od ulicy Czyżówka nad ul. Powstańców Wielkopolskich i torami kolejowymi do ulicy Kamieńskiego i przedłużenia ul. Puszkarskiej; szerokość kładki ok. 4-5 m, nawierzchnia przeciwpoślizgowa, własne oświetlenie, wskazane ekrany przed podmuchami wiatru. Kładka jest skomunikowana przez ul. Czyżówka oraz pochylnię z Trasą Obwodową wzdłuż ul. Powstańców Wielkopolskich po obu jej stronach. Przyczółek kładki po stronie południowej to przedłużenie ulicy Puszkarskiej po stronie północno-wschodniej ul. Kamieńskiego.
 6. Alternatywa: kładka pieszo-rowerowa nad ul. ks. Tischnera i torami kolejowymi między przyczółkiem w rejonie ulic bpa Hodura, Głogowską, Grzybki (skomunikowanie z Rondem Matecznego przez uspokojoną ulicę Bonarka i Łagiewnicką) a ulicą Puszkarską po stronie południowo - wschodniej.
 7. Ul. Kamieńskiego: wydzielona ponadnormatywna (ponad 3,0 m) dwukierunkowa droga rowerowa po stronie północnej poszerzonej ul. Kamieńskiego, wykonana przez przekopanie i uformowanie skarpy, niweleta drogi rowerowej ok. 1,0 m ponad poziomiem jezdni, oświetlenie. Wydzielona droga rowerowa o takim standardzie jest doprowadzona do skrzyżowania z ul. Malborską, gdzie przekracza ul. Kamieńskiego. Odcinek prac ziemnych to około 500 metrów, konieczne jest kruszenie skał i wycinka około 50-100 drzew i krzewów. Materiał pozyskany podczas niwelacji skarpy należy zużyć do zasypania rowu melioracyjnego po stronie północnej Kamieńskiego do Swoszowickiej. Droga rowerowa powinna być tu dobrze oświetlona, do czego można wykorzystać również reflektory oświetlające reklamy wzdłuż ulicy.
 8. Alternatywa: przebieg wydzielonej drogi rowerowej po stronie południowej ul. Kamieńskiego w osi kładki do ul. abp. Hodura. Ta droga rowerowa ma utrudniony przebieg ze względu na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną z ul. Puszkarską na dużym spadku (wskazana całkowita korekta przekroju podłużnego Puszkarskiej w tym miejscu) oraz brak możliwości przedłużenia w Kamieńskiego w rejonie ulicy Heltmana, ale ostateczna decyzja o przebiegu trasy powinna być podjęta po szczegółowej analizie kosztów i korzyści.
 9. Na skrzyżowaniu z ul Swoszowicką i Walerego Sławka nad ulicą Kamieńskiego proponujemy kładkę z najazdami z wydzielonej drogi rowerowej (nachylenie niwelety rzędu 4 proc.) umożliwiającą bezkolizyjne przekroczenie ul. Kamieńskiego i jazdę wydzieloną drogą rowerową po jednej lub drugiej stronie ulicy albo włączenie się do ruchu w wydzielonych jednokierunkowych drogach rowerwych zbiorczej trasy w ulicy Walerego Sławka (do Malborskiej).
 10. Skrzyżowanie z ulicą Wielicką oraz Trasą Nowopłaszowską jest uzależnione od projektu. Wskazane jest aby ruch rowerowy był prowadzony bezkolizyjnie przy zastosowaniu dwóch poziomów skrzyżowania.
 11. Przebieg alternatywny na odcinku Rondo Matecznego - Kurdwanów opisany jest tutaj.
Trasa Wawel - Kurdwanów przecina się z następującymi trasami głównymi i zbiorczymi Trasa Wawel-Kurdwanów łączy następujące ważne punkty Krakowa: Trasa Wawel-Kurdwanów jest przedsięwzięciem bardzo kosztownym i trudnym ze względu na: