Uwagi do przyszłej przebudowy Mostu Dębnickiego

Most Dębnicki będzie musiał zostać przebudowany - remont przeprowadzony w latach 90-tych przedłużył jego żywot, ale nie rozwiązał problemu zbyt niskiego prześwitu między lustrem wody a jezdnią mostu.  

Przebudowa Mostu zapewne będzie się wiązała z podniesieniem jezdni o kilka metrów celem zabezpieczenia konstrukcji przez tzw. Wodą Tysiącletnią. Będzie się to musiało wiązać z dwupoziomowym rozwiązaniem skrzyżowania z ulicą Zwierzyniecką i Kościuszki na lewym brzegu i umożliwi skomunikowanie ulicy Madalińskiego z Zamkową (obie powinny być w całości uspokojone i prowadzić pas rowerowy pod prąd). Należy zadbać o to, aby odcinki dróg rowerowych po obu stronach tunelu pod jezdnią najazdu Mostu Dębnickiego przy Jubilacie były dwukierunkowe i łatwo skomunikowane z drogami rowerowymi na Moście Dębnickim.

SZKIC - w przygotowaniu.