System rowerowy Śródmieścia

Śródmieście jest to kluczowy - także z punktu widzenia ruchu rowerowego - obszar miasta. Nie są tu jednak przewidziane w zasadzie żadne wydzielone drogi rowerowe - z kilkoma wyjątkami. Ruch rowerowy jest prowadzony w większości przypadków w jezdni ulic, wraz z ruchem zmotoryzowanym. Przewidziane są za to liczne ułatwienia dla ruchu rowerowego, głównie polegające na uspokojeniu ruchu samochodowego do prędkości 30 km/godz (strefy "tempo 30") i 20 km/godz z pierwszeństwem ruchu pieszego (strefy zamieszkania, znak D-40) oraz na wprowadzeniu pasów rowerowych pod prąd ulic jednokierunkowych (jako zasady) i przejazdów rowerowych na końcach ulic ślepych.

Zastosowane rozwiązania techniczne w ulicach bez komunikacji zbiorowej:

Zastosowane rozwiązania techniczne w ulicach z komunikacją zbiorową, w tym szynową: Rozwiązania inne:

W niektórych ulicach ścisłego śródmieścia Krakowa wskazana jest całkowita likwidacja chodników i wprowadzenie elementów małej architektury (żeliwne pachołki itp.) jako podstawowego instrumentu organizacji ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego. Na przykład na niektórych odcinkach ulicy św. Tomasza likwidacja chodników i nakaz parkowania przy licu ściany po jednej stronie ulicy (np. przy hotelu Pod Różą) uwolni dodatkowy metr przestrzeni po drugiej stronie. Jego segregacja fizyczna słupkami zapewni pieszym bezpieczeństwo a jednocześnie spowoduje, że możliwy będzie powolny ruch rowerowy pod prąd. Przypominamy, że ulica św. Tomasza od wielu lat jest strefą zamieszkania (znak D-40) gdzie - podobnie jak we wszystkich ulicach wewnątrz Plant - to pieszy ma pierwszeństwo na jezdni! Dodatkowo, w takich ulicach należy wprowadzić progi spowalniające, także w formie zintegrowanej architektonicznie z nawierzchnią ulicy. W niektórych miejscach bardzo pożyteczne mogą okazać się minironda.

Wydzielone drogi rowerowe w obszarze Systemu Rowerowego Śródmieścia:

Strategiczne ciągi wylotowe i przelotowe Śródmieścia: