Trasa nr 6 - Centralna

Rowerowa Trasa Centralna jest częścią układu komunikacyjnego, łączącego centrum Krakowa, tzw. Krakowskie Centrum Komunikacyjne (Dworzec Główny PKP i nowe centrum miejskie w jego pobliżu) z dzielnicami mieszkaniowymi w południowej części miasta, szczególnie z osiedlem Kurdwanów. W ramach tego układu powstał Most Kotlarski, fragment trasy szybkiego ruchu, planowany jest Szybki Tramwaj oraz estakada nad torami kolejowymi na Kurdwanów - tzw. Trasa Nowopłaszowska.

Inwestycja ta może znacznie ułatwić niezwykle trudną obecnie komunikację rowerową Kurdwanowa, Kozłówka, Prokocimia, Bieżanowa z centrum miasta. Wszystko zależy od jakości powstających rozwiązań rowerowych.

Opis odcinków rowerowej Trasy Centralnej
Skomunikowanie z innymi trasami głównymi i zbiorczymi
Najważniejsze punkty Krakowa, połączone Trasą Centralną
 

Przebieg rowerowej Trasy Centralnej:

 1. Nowy Kleparz, al. Słowackiego: wydzielone drogi rowerowe wzdłuż al. Słowackiego po obu stronach jezdni od skrzyżowania z ul. Śląską do Politechniki (po stronie południowej) oraz po stronie północnej do uspokojonej ul. Montelupich, dalej odcinek wydzielony do drogi technicznej wzdłuż Szybkiego Tramwaju do ul. Warszawskiej (przebieg wspólny z Trasą 29 Listopada)
 2. KCK: tunel bagażowy pod torami kolejowymi przy północnej krawędzi peronów dworca (przebieg wspólny z Trasą 29 Listopada)
 3. Ul. Galicyjska: wydzielona droga rowerowa między ul. Galicyjską (Wita Stwosza) a głównym wjazdem do Akademii Ekonomicznej od strony ul. Rakowickiej z dojazdem do ul. Lubomirskiego, alternatywny przebieg - północną krawędzią ul. Galicyjskiej do skrzyżowania z ul. Rakowicką.
 4. Ul. Lubomirskiego: wydzielona dwukierunkowa droga rowerowa po stronie północnej oraz odcinki wydzielonych dróg rowerowych łączące ulice parkingowe po stronie południowej ul. Lubomirskiego.
 5. Rondo Mogilskie: bezkolizyjne drogi rowerowe na dolnym poziomie Ronda Mogilskiego. Skomunikowanie z Trasą Na Prądnik Czerwony oraz Trasą Wschód-Zachód Główną.
 6. Powstania Warszawskiego: Wydzielone dwukierunkowe drogi rowerowe po obu stronach ulicy Powstania Warszawskiego.
 7. Rondo Grzegórzeckie: wydzielone drogi rowerowe i dwukierunkowe przejazdy rowerowej dookoła całego przebudowanego Ronda Grzegórzeckiego, skomunikowane z wydzielonymi, dwukierunkowymi drogami rowerowymi po obu stronach al. Powstania Warszawskiego, Alei Pokoju (Trasa WZ Południowa) i zachodniej stronie ulicy Kotlarskiej, jednokierunkowymi wydzielonymi drogami rowerowymi po obu stronach ul. Grzegórzeckiej i wschodniej stronie ulicy Kotlarskiej oraz z uspokojoną ulicą Grzegórzecką po stronie wschodniej Ronda
 8. Ulica Kotlarska: Po wschodniej stronie ulicy Kotlarskiej: jednokierunkowa trasa rowerowa prowadzona częsciowo jako wydzielona droga rowerowa, częściowo w ulicy parkingowej i częściowo jako droga pieszo-rowerowa, docelowo z dwupoziomowym, bezkolizynym przecięciem dojazdowej ulicy Podgórskiej. Po stronie zachodniej - dwukierunkowa wydzielona droga rowerowa, poprawione przecięcie drogi rowerowej ze zjazdem w ulicę Podgórską przez korektę promienia łuku do min. 5 m do wewnętrznej krawędzi, docelowo - dwupoziomowe rozwiązanie ruchu rowerowego i samochodowego i korekta dojazdu do ścieżki nad Wisłą.
 9. Korekta ulicy Kotlarskiej z dwukierunkową drogą rowerową po stronie południowej i zachodniej: kładka pieszo-rowerowa między zachodnią stroną Mostu Kotlarskiego a ścieżka po zachodniej stronie ulicy Kotlarskiej. Kładka powinna zaczynać się na wysokości rampy prowadzącej w dół do bulwarów Wisły i łukiem dochodzić ponad zjazdem w ulicę Podgórską do dwukierunkowej drogi rowerowej po zachodniej stronie ul. Kotlarskiej. Kładka powinna mieć szerokość minimum 4,0 m i biec łukiem o promieniu co najmniej 10,0 m.
 10. Na Zabłociu: całkowita korekta obecnego wadliwego rozwązania. Dwukierunkowa wydzielona droga rowerowa po stronie zachodniej mostu o ponadnormatywnej szerokości ok. 3 m schodzi kontrałukami o promieniu 5-10 m (maksymalne możliwe) do skrzyżowania z ulicą Zabłocie. Wskazana budowa w tym miejscu minironda i wprowadzenie drogi rowerowej w minirondo w sposób wymuszający dobry kontakt wzrokowy rowerzystami i kierowcami. Skrzyżowanie z ulicą Romanowicza musi zostać przebudowane ze względu na intensywny ruch na relacji kolizyjnej z przebiegiem trasy rowerowej. Konieczna budowa azylu, podniesionej tarczy skrzyżowania itp. Dalej trasa prowadzi do ślepego końca ulicy Zabłocie, w wydzieloną dwukierunkową drogę rowerową pod wiaduktem kolejowym i wzdłuż ulicy Klimeckiego po jej stronie południowo-zachodniej.
 11. Ulica Klimeckiego: zgodnie z obecnym projektem, dwukierunkowa droga rowerowa po stronie południowo - zachodniej, przy zastosowaniu rozwiązań całkowicie uniemożliwiajacych parkowanie samochodów na drodze rowerowej. Wskazane wprowadzenie jednokierunkowej wydzielonej drogi rowerowej po wschodniej stronie ulicy na całej długości od Mostu Kotlarskiego do ul. Nowohuckiej. Na skrzyżowaniu z ul. Nowohucką - skomunikowanie z ciągiem rowerowym Trasy Obwodowej i kontynuacja w przyszłym odcinku drogowym do ulic Saskiej i Lipskiej (w przyszłości - skomunikowanie z trasami zbiorczymi Lipskiej i Saskiej).
 12. Trasa Nowopłaszowska: kontynuacja dwukierunkowej drogi rowerowej po stronie zachodniej, skomunikowanie z wydzieloną drogą rowerową Trasy Obwodowej po stronie południowej, wprowadzenie na estakadę po stronie południowej (czyli przekroczenie skrzyżowania Lipskiej i Saskiej) aby umożliwić bezkolizyjny zjazd pochylnią prosto w wydzieloną drogę rowerową Trasy Północ- Południe w ulicy Wielickiej.
 13. Nowosądecka i Witosa: wydzielone drogi rowerowe po obu stronach ulicy, skomunikowanie z trasą zbiorczą w Malborskiej oraz w Nowotarskiej.
 14. Możliwa kontynuacja wydzielonej drogi rowerowej do ul. Zakopiańskiej przez tereny centrum handlowego "Zakopianka" (np. częściowo po estakadzie nad torami kolejowymi) i skomunikowanie z główną trasą rowerową Zakopiańską.
Skomunikowanie Trasy Centralnej z innymi trasami głównymi i zbiorczymi: Najważniejsze punkty miasta, łączone przez Trasę Centralną: