Trasa nr 4 Wschód-Zachód Południowa

Trasa ta tworzy południową oś na kierunku Wschód-Zachód, łącząc centrum Krakowa z Nową Hutą. Jest to trasa rozwojowa ze względu na to, że duże obszary położone centralnie w administracyjnym układzie miasta, które przecina wciąż nie są zagospodarowane. Obsługuje również najdalej położone obszary Nowej Huty i przenosi fragment przecinającej Kraków trasy EuroVelo 4 na lewym brzegu Wisły. Przedłużeniem Trasy WZ Południe będzie układ dróg rowerowych w ulicy Grzegórzeckiej i częściowo Dietla po całkowitej przebudowie tej ulicy, wiążącej się z rozkalibrowanie jej - czyli wyburzaniem części domów.

Opis przebiegu trasy
Skomunikowanie z innymi trasami głównymi i zbiorczymi
Najważniejsze punkty miasta, które łączy Trasa WZ Południowa
 

Trasa Wschód-Zachód południowa ma następujący przebieg:

  1. ul. Grzegórzecka: wydzielone jednokierunkowe drogi rowerowe wprowadzone w chodniki piesze w ul. Grzegórzeckiej na wysokości ulicy Rzeźniczej, skomunikowane z układem dróg rowerowych i przejazdów rowerowych dookoła Ronda Grzegórzeckiego
  2. Al. Pokoju: wydzielone, dwukierunkowe drogi rowerowe po obu stronach al. Pokoju na całej długości (na niektórych odcinkach, przy Parku Lotników Polskich - jako pieszo-rowerowe), z wyjątkiem odcinka między ul. Gałczyńskiego a ks. Zastawniaka/Wężyka, gdzie po stronie północnej trasa rowerowa jest prowadzona w ulicy uspokojonego ruchu.
  3. Skomunikowanie z przyszłą Trasą Dąbską przy Plaza Center oraz Trasą Obwodową w ul. Stella-Sawickiego a w przyszłości - w Nowohuckiej a także z północną (lewobrzeżną) Trasą Bulwarów Wiślanych - EuroVelo 4, której przebieg do Ronda Czyżyńskiego jest wspólny.
  4. Rondo Czyżyńskie: wydzielone dwukierunkowe (a przynajmniej jednokierunkowe) przejazdy rowerowe na wprost przez przebudowane Rondo Czyżyńskie, skomunikowanie z trasą Wschód - Zachód Główną. Docelowo Rondo Czyżyńskie może zostać przebudowane na dwupoziomowe, z bezkolizyjnym rozwiązaniem ruchu rowerowego wprowadzonego po długich pochylniach w podziemia ronda, pod warunkiem zachowania bardzo wysokich reżimów parametrów (nachylenie do 4%, szerokość min. 3,00 m, promień łuków min. 20 m, odległość widoczności min. 50 m, prawoskręty prowadzone w poziomie gruntu).
  5. ul. Bieńczycka: wydzielone, dwukierunkowe drogi rowerowe/pieszo-rowerowe wzdłuż ulicy Bieńczyckiej a następnie Kocmyrzowskiej, skomunikowanie z Trasą Wschód-Zachód Północną na przebudowanym Rondzie Kocmyrzowskim
  6. ul. Kocmyrzowska: dwukierunkowe, wydzielone drogi rowerowa do ulicy Bulwarowej, dalej - tylko po wschodniej stronie ul. Kocmyrzowskiej do Wzgórz Krzesławickich jako zbiorcza, z kładką nad Łowińskiego przy torowisku tramwaju. Skomunikowanie z wydzieloną trasą zbiorczą Krzesławicką w ul.Łowińskiego oraz z rekreacyjną Trasą nad Dłubnią.
  7. W przyszłości, po rozkalibrowaniu ul. Grzegórzeckiej: dwukierunkowe, wydzielone drogi rowerowe po obu stronach, do wysokości ul. Wielopole po stronie południowej Dietla oraz do Starowiślnej po stronie północnej Dietla - patrz tutaj.
Trasa ta może powstawać etapami: po wybudowaniu trasy rowerowej na Dąbiu (element trasy Bulwarów Wiślanych) w 2002 roku i biorąc pod uwagę planowane na lata 2003-2004 remonty skrzyżowań al. Pokoju z Nowohucką i Bieńczyckiej z gen. Andersa wskazana jest w pierwszej kolejności budowa wydzielonej drogi rowerowej po stronie południowej al. Pokoju od Białuchy do Ronda Czyżyńskiego oraz w ul. Bieńczyckiej po stronie wschodniej. Odcinek od Ronda Grzegórzeckiego do Białuchy powinien powstać wraz z przebudową Ronda Grzegórzeckiego.


Skomunikowanie Trasy WZ Południe z innymi głównymi i zbiorczymi trasami rowerowymi: Najważniejsze punkty miasta, łączone przez Trasę WZ Południe: