5. Trasa na Kurdwanów - przebieg alternatywny

Ze względu na ogromne problemy techniczne związane z udrożnieniem ulicy Kamieńskiego dla ruchu rowerowego (brak możliwości poszerzenia pasa drogowego na niektórych odcinkach) teoretycznie możliwy jest też przebieg alternatywny. Jest on jednak mało prawdopodobny ze względu na problemy prawne: "eksterytorialny" przebieg kładki nad zakładem przemysłowym oraz prawdopodobnie bardzo wysokie koszty kilkusetmetrowej kładki.

Na odcinku Most Dębnicki - Rondo Matecznego przebieg trasy pozostaje taki sam, jak w wariancie podstawowym. Od Ronda Matecznego przebieg jest następujący: