Perspektywiczne przedłużenie głównej trasy rowerowej "Wschód-Zachód Południowa" (nr. 7) do Mostu Grunwaldzkiego.

Jest to przedłużenie proponowanej głównej trasy WZ Południowa w ulicę Grzegórzecką i Dietla. Wiąże się z bardzo zasadniczymi inwestycjami miejskimi, tj. wyburzeniem południowej pierzei ulicy Grzegórzeckiej i całkowitą przebudową ulicy Dietla.

Poszczególne odcinki:

  1. Grzegórzecka: wyburzenie budynków w pierzei południowej do linii obecnej nowej siedziby banku oraz budynku na wprost ulicy Rzeźniczej, przekrój ulicy na całej długości to: 2x2 jezdnie samochodowe, 2x pas postojowy dla samochodów alternatywnie ze zjazdami do parkingów podziemnych, torowisko tramwajowe z pasem dla autobusów, dwukierunkowe wydzielone drogi rowerowe po obu stronach ulicy, chodniki.
  2. Dietla: na całej długości Dietla autobusy wprowadzone na torowisko tramwajowe pośrodku pasa zieleni, wspólne przystanki oraz ograniczenie kursowania autobusów które mają odgrywać rolę pomocniczą, likwidacja wszystkich przystanków autobusowych w jezdniach.
  3. Dietla do Starowiślnej: dwukierunkowa droga rowerowa po stronie północnej, jednokierunkowa droga rowerowa po stronie południowej. Uwaga: Sugerowane dwupoziomowe rozwiązanie skrzyżowania Dietla - Wielopole (lewoskręt z Dietla prowadzony pod torowiskiem tramwaju wprost do podziemnego parkingu w Wielopole, wyjazd z dolnego poziomu dopiero za skrzyżowaniem z drugą nitką Wielopola. Analogicznie wykonany prawoskręt z Dietla w Wielopole. W ten sposób ulica Wielopole staje się promenadą pieszo-rowerową a droga rowerowa po stronie północnej Dietla od Grzegórzeckiej do Starowiślnej prowadzona jest bezkolizyjnie.
  4. Dietla od Starowiślnej do Mostu Grunwaldzkiego: jednokierunkowe wydzielone drogi rowerowe na całej długości między jezdnią a chodnikami, przesunięcie obu jezdni o ok. 1,50 m w stronę osi ulicy, przesunięcie wszystkich miejsc parkingowych do podziemnych garaży pod ulicą. W rejonie wjazdów i wyjazdów garaży - jezdnie łukiem zbliżają się do osi jezdni.
  5. Opcja: zwężęnie jezdni ulicy Dietla w celu uspokojenia ruchu samochodowego (rekomendowane).
Rezultat: