Trasa nr 10 - Zakopiańska

Jest to główna trasa rowerowa, łącząca południowe dzielnice Krakowa z głównymi trasami rowerowymi i centrum miasta (Stare Podgórze). Wraz z łączącymi się z nią trasami zbiorczymi umożliwia ruch rowerowy na relacjach które obecnie są bardzo trudne dla ruchu rowerowego ze względu na natężenie i prędkość ruchu samochodowego oraz brak jakichkolwiek tras alternatywnych.

Opis trasy
Skomunikowanie trasy z innymi trasami głównymi i zbiorczymi
Najważniejsze punkty Krakowa, które łączy Trasa Zakopiańska

Opis poszczególnych odcinków Trasy Zakopiańskiej:

  1. Rondo Matecznego: dwukierunkowe przejazdy rowerowe dookoła całego skrzyżowania, skomunikowane zwłaszcza z Trasą Wawel-Kurdwanów w osi ul. Konopnickiej (po stronie północnej) i Podskale - Przęłęcz - Czyżówka, z uspokojonym ruchem mieszanym rowerowy i zmotoryzowanym w ulicy Kalwaryjskiej oraz z ciągiem pieszo-rowerowym po stronie południowej ul. Konopnickiej i uspokojonymi ulicami Rydlówka i Bonarka
  2. ul. Wadowicka: dwukierunkowe wydzielone drogi rowerowe po obu stronach ulicy; po stronie zachodniej konieczność przeprowadzenia ciągu rowerowego przez parking przed siedzibą PZU oraz wykupu terenu na rogu ulicy Rzemieślniczej, dwukierunkowe przejazdy rowerowe na trzech ramionach skrzyżowania Wadowicka - Brożka - Tischnera - Zakopiańska, skomunikowanie z Trasą Obwodową w ciągu Tischnera i Brożka
  3. ul. Zakopiańska: dwukierunkowe drogi rowerowe i pieszo-rowerowe po obu stronach ulicy.
  4. Na wysokości stacji PKP Borek Fałęcki należy otworzyć dla rowerów i pieszych przejazd strzeżony przez tory kolejowe do ul. Suchej (uspokojonej)
  5. Odcinek ul. Zakopiańskiej przy stacji PKP Borek Fałęcki, skrzyżowaniu z ul. bł. Faustyny i znajdującej się tam stacji benzynowej powinien zostać przebudowany tak, aby umożliwić bezpieczny i wygodny przejazd rowerem po stronie wschodniej ulicy. Możliwe rozwiązania wariantowe to: a. przeprowadzenie wydzielonej drogi rowerowej tunelem pod torami kolejowymi z ominięciem stacji benzynowej, następnie równolegle do torów do wysokości ulicy Suchej i tam wykorzystanie omówionego powyżej przejazdu przez tory, b. Korekta osi ul. Zakopiańskiej i całkowita przebudowa skrzyżowania ul. Zakopiańskiej z bł. Faustyny na dwupoziomowe, wówczaj należy odsunąć ul. Zakopiańską od torów PKP tak, aby umożliwić wprowadzenie między jezdnią a peronami stacji pełnowymiarowej wydzielonej drogi rowerowej (szer. 2,50 m) i chodnika pieszego.
  6. Odcinek ul. Zakopiańskiej przy Centrum Handlowym Zakopianka wymaga poważnych zmian poza pasem drogowym. Po stronie wschodniej ulicy droga rowerowa powinna być prowadzona albo jako całkowicie wydzielona, albo przez istniejący parking przed budynkami handlowymi jako uspokojony ruch mieszany. Następnie - na wysokości skrzyżowania z ulicą Zbrojarzy - musi zostać czytelnie skomunikowana z ruchem mieszanym w tej ulicy i poprowadzona przez tereny Centrum Handlowego Zakopianka po wschodniej stronie budynku Multikina jako ruch mieszany a nastęnie jako wydzielona droga rowerowa dochodząca do ulicy Zakopiańskiej na wysokości dwupoziomowego skrzyżowania dojazdowego do Centrum Zakopianka. Dalej, w kierunku Góry Borkowskiej Trasa Zakopiańska powinna być prowadzona jako ciąg pieszo-rowerowy i jako taki doprowadzony do skrzyżowania z obejściem autostradowym Krakowa gdzie należy zorganizować bezkolizyjne przekroczenie autostrady i dojazd do uspokojonej ulicy Smoleńskiego oraz bezkolizyjny dobrze oznakowany, czytelny i widocznyzjazd rowerowy z utwardzonego pobocza drogi krajowej numer 7 w kierunku do Krakowa.
  7. Po stronie zachodniej południowego odcinka ul. Zakopiańskiej należy prowadzić trasę jako ciąg pieszo-rowerowy. Niestety, wymaga on rozwiązań specjalnych - między innymi wykupienia części budynku na rogu ul. Zbrojarzy lub Kościuszkowców, wyburzenia podcieni i przeprowadzenia drogi rowerowej w podcieniach budynku. Konieczna jest również przebudowa odcinka dojazdowego do pętli tramwajowej tak, aby trasa rowerowa została doprowadzona do wiaduktu nad dojazdem do Centrum Handlowego Zakopianka, a następnie została doprowadzona do uspokojonej ulicy Orzechowej i Sielskiej i przez nie skomunikowana z ciągiem pieszo-rowerowym po zachodniej stronie ul. Zakopiańskiej doprowadzonym do wiaduktu nad torami kolejowymi. Tu należy rozwiązać bezkolizyjne przekroczenie autostrady i dojazd do uspokojonej ulicy Kłuszyńskiej oraz bezkolizyjny wjazd na utwardzone pobocze drogi krajowej numer 7 w kierunku południowym. Możliwą alternatywą jest zjazd - prawoskręt w ul. Opatkowicką lub Poronińską, następnie skręt w lewo w ul. Smoleńskiego (uspkojoną) i przejazd pod autostradą do ulicy Torowej (jeśli taki przejazd istnieje); inna możliwość to dojazd do ul. Kąpielowej ulicą Starowiejską i Lasogórską, ale współczynnik wydłużenia staje się tu zbyt duży.
Rozwiązania alternatywne: Skomunikowanie Trasy Zakopiańskiej z innymi trasami głównymi i zbiorczymi Najważniejsze punkty Krakowa, połączone Trasą Zakopiańską