Trasa zbiorcza w ulicy Walerego Sławka (i ew. ulicy Malborskiej).

Jest to zbiorcza trasa rowerowa umożliwiająca bezkolizyjny dojazd rowerem z osiedla Kurdwanów i Wola Duchacka do głownej trasy rowerowej Wawel - Kurdwanów. Ze względu na duże nachylenie podłużne ulicy Łużyckiej ruch rowerowy w os. Kurdwanów i Woli Duchackiej powinien być rozproszony w ulicach uspokojonego ruchu oraz ew. obsługiwany przesmykami (skrótami) rowerowymi między blokami.

Opis trasy:

  1. Kładka piesza i rowerowa nad ulicą Kamieńskiego, umożliwiająca bezkolizyjne skomunikowanie trasy zbiorczej w ulicy Sławka z wydzieloną drogą rowerową Trasy Wawel-Kurdwanów oraz z Trasą Krajobrazową osi Północ-Południe w ulicy Swoszowickiej (i kładką rowerową Swoszowicka - Parkowa).
  2. Ul. Walerego Sławka: jednokierunkowe wydzielone drogi rowerowe po obu stronach ulicy, prowadzone grzbietami garbów spowalniających w ulicach poprzecznych, zalecana szerokość 1,80 - 2,00 m ze względu na nachylenie podłużne ulicy
  3. Minirondo na skrzyżowaniu ulicy Sławka, Malborskiej, Łużyckiej i Klonowica z wprowadzeniem ruchu rowerowego w jezdnie
  4. Wydzielone jednokierunkowe drogi rowerowe w ulicy Malborskiej do Kamieńskiego i skrzyżowanie (przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną, ew. rozwiązanie dwupoziomowe wprowadzone zależnie od przyjętej koncepcji realizacji Trasy Nowopłaszowskiej - estakady nad torami kolejowymi przy stacji PKP Płaszów). UWAGA: ul. Malborska ma przekroje, które mogą uniemożliwić realizację wydzielonych dróg rowerowych na całej długości. Możliwe jest też ustalenie innego przebiegu trasy na tej relacji lub - w przyszłości - kompleksowa przebudowa układu drogowego, jeśli zaistnieje taka potrzeba.