Trasa nr 8 - Obwodowa

Jest to trasa łącząca najważniesze dzielnice ze sobą z pominięciem ścisłego centrum. Może być realizowana etapami. Ze względu na to, że biegnie często przez słabo zamieszkane obszary miasta, w większej części może być zrealizowana jako ciągi pieszo-rowerowe. Jednocześnie jej powstanie umożliwi międzydzielnicowe podróże rowerowe na relacjach, gdzie dziś jest to całkowicie niemożliwe ze względu na ogromny ruch samochodowy, w tym ruch samochodów ciężarowych i brak jakichkolwiek tras alternatywnych.
Całkowity przebieg Trasy Obwodowej będzie zależał od realizacji planowanych w Krakowie inwestycji drogowych - Trasy Pychowickiej z Mostem Pychowickim oraz prawdopodobnego tunelu pod Sikornikiem i Wzgórzem Św. Bronisławy, który połączy Trasę Pychowicką z ulicą Armii Krajowej. Wówczas część prezentowanej na niniejszych stronach Trasy Czarnowiejskiej stanie się trasą zbiorczą, a jej odcinek na ul Armii Krajowej stanie się fragmentem Trasy Obwodowej. Najpilniejsze do realizacji odcinki Trasy Obwodowej to Trasa Czyżyńska w ul. Wiślickiej i Stella-Sawickiego oraz wzdłuż ul. ks. Tischnera i ul. Brożka.

Opis trasy
Skomunikowanie z innymi trasami głównymi i zbiorczymi
Najważniejsze punkty miasta, połączone Trasą Obwodową

Opis poszczególnych odcinków Trasy Obwodowej

 1. Ul. Piasta Kołodzieja - dwukierunkowe wydzielone drogi rowerowe po obu stronach jezdni
 2. Ul. Srebrnych Orłów - dwukierunkowe wydzielone drogi rowerowe po obu stronach jezdni, przebieg wspólny z główną trasą Na Mistrzejowice.
 3. Ulica Wiślicka: dwukierunkowe wydzielone drogi rowerowe po obu stronach jezdni, skomunikowane z ze zbiorczą trasą Plant Bieńczyckich.
 4. Ul. Stella-Sawickiego: dwukierunkowe drogi rowerowe lub pieszo-rowerowe po obu stronach jezdni, skomunikowane z Trasą WZ Główną (konieczna przebudowa węzła im. gen. Ludwika Rayskiego w Jana Pawła II) aż do Alei Pokoju (Trasa WZ Południowa)
 5. Ul. Nowohucka: dwukierunkowa droga pieszo-rowerowa przynajmniej po jednej stronie jezdni; na odcinku północnym -  wskazane od strony zachodniej, między Saską a Klimeckiego - po obu stronach. Na wszystkich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną dwukierunkowe przejazdy rowerowe na wszystkich kierunkach. Na skrzyżowaniu z Saską - skomunikowanie z trasą zbiorczą Ofiar Dąbia - Stoczniowców - Saska - Lipska, a na skrzyżowaniu z Klimeckiego - z Trasą Centralną.
 6. Powstańców Wielkopolskich: dwukierunkowa wydzielona droga rowerowa po stronie południowej do Wielickiej ze względu na istniejący przepust pod torami kolejowymi, skomunikowanie z Osią Północ-Południe (EuroVelo 11). Między Wielicką a Kamieńskiego - dwa dwukierunkowe ciągi pieszo-rowerowe po obu stronach ulicy, skomunikowanie z kładką pieszo-rowerową w osi Parkowej i Swoszowickiej (EuroVelo 11 Krajobrazowa) oraz z kładką wzdłuż Kamieńskiego (Trasa Na Kurdwanów). Ciąg po stronie północnej zostaje wprowadzony w ulicę Czyżówka i doprowadzony do Ronda Mateczny. Po stronie południowej przeprowadzony docelowo albo nowym tunelem pieszo-rowerowym pod nasypem ulicy Kamieńskiego, albo w istniejącym tunelu kolejowym pod ul. Kamieńskiego, skomunikowany pochylnią z kładką Trasy Wawel-Kurdwanów)
 7. Ul. ks. Tischnera - wydzielona dwukierunkowa droga rowerowa po stronie południowej ulicy Tischnera między stacją PKP Bonarka a ulicą Zakopiańską. W miarę możliwości należy skomunikować ją drogą pieszo-rowerową z odcinkiem opisanym powyżej. Droga rowerowa po stronie południowej powinna zostać skomunikowana z trasą zbiorczą w estakadzie samochodowej Trasy Nowotarskiej, prowadzącą do osiedla Kurdwanów Nowy oraz ze skrzyżowaniem z ul. Brożka, Wadowicką i Zakopiańską (Trasą Zakopiańską).
 8. Ul. Brożka - wydzielone drogi pieszo-rowerowe po obu stronach, korekta nawierzchni oraz istniejących skrzyżowań z sygnalizacją świetlną: wprowadzenie płytowych progów spowalniających z drogą rowerową prowadzoną grzbietem, akomodacyjnego sterowania sygnalizacją z pętlami indukcyjnymi lub detektorami podczerwieni z wysokim priorytetem dla ruchu rowerowego, korekta przebiegu drogi pieszo-rowerowej po północnej stronie Brożka i skomunikowania tego fragmentu z uspokojoną ulicą Borsuczą.
 9. Ul. Grota-Roweckiego - jest to fragment Trasy Wschód-Zachód Głównej, która na tym odcinku  pokrywa się z Trasą Obwodową (dokładna koncepcja samochodowej Trasy Pychowickiej może zmienić opisywaną tu koncepcję). Docelowo po obu stronach jezdni powinny znaleźć się ciągi pieszo-rowerowe, w pierwszym etapie wystarczający jest ciąg pieszo-rowerowy po stronie północnej. Konieczna jest przebudowa skrzyżowania z ul. Kapelanka a zwłaszcza korekta działania sygnalizacji świetlnej.
 10. Trasa Pychowicka: koncepcja nie jest obecnie znana. Powinny znajdować się w niej dwukierunkowe drogi rowerowe lub pieszo-rowerowe po obu stronach, kontynuowane na Moście Pychowickim i bezkolizyjnie skomunikowane na obu brzegach Wisły z oboma Trasami Bulwarów Wiślanych - Północną i Południową (prawo- i lewobrzeżną).
 11. Tunel w Trasie Pychowickiej: koncepcja tunelu nie jest obecnie znana. Koszty budowy tunelu są bardzo wysokie, a poruszanie się w nim na rowerze jest bardzo nieprzyjemne. Każdy tunel zazwyczaj posiada jednak nitkę "techniczną", gdzie można  bez dodatkowych kosztów zorganizować ruch rowerowy. Ze względu na ogromny skrót, jaki umożliwi Tunel Pychowicki (ominięcie całego Sikornika i wzgórza Św. Bronisławy, dojazd bezpośrednio do ul. Armii Krajowej) należy rozważyć możliwość wprowadzenia weń ruchu rowerowego nawet przy niespełnieniu odpowiednich przekrojów (choć oczywiście minimalny przekrój to 2,50 m wysokości i 2,00 m szerokości na poziomie nawierzchni oraz ok. 2,20 m i więcej na wysokości 0,80-1,80 m). Skomunikowanie "rowerowej" trasy w tunelu z drogami rowerowymi Trasy Pychowickiej oraz Armii Krajowej lub innej drogi wylotowej po stronie północnej musi być całkowicie bezkolizyjne. Ponadto należy skomunikować drogi rowerowe na wylocie z tunelu z układem lokalnych, dojazdowych uspokojonych dróg samochodowych.
 12. ul. Armii Krajowej: przebieg wspólny z Trasą Czarnowiejską
 13. ul. Jasnogórska: poszerzone pobocza o nawierzchni utwardzonej, wydzielone drogi pieszo-rowerowe, wjazd do Krakowa od strony Olkusza i wyjazd w kierunku terenów rekreacyjnych Dolinek Podkrakowskich i Ojcowskiego Parku Narodowego..
Skomunikowanie Trasy Obwodowej z innymi trasami głównymi i zbiorczymi Najważniejsze punkty miasta, które łączy Trasa Obwodowa: