Postaw na rower.
Jak projektować przyjazną 
dla rowerów infrastrukturę. 

"Postaw na rower" jest polską wersją znanego jako "Sign Up For the Bike" i najczęściej cytowanego podręcznika projektowania przyjaznej dla rowerów infrastruktury, opracowanego na poczatku lat 90 przez holenderską organizację techniczną C.R.O.W. Podręcznik jest dostępny bezpłatnie dla zainteresowanych instytucji - uczelni wyższych, gmin i organizacji społecznych - w formie książkowej oraz na CD-ROM. Zamówienia prosimy składać tutaj.

Poniżej przedstawiamy fragmenty podręcznika - szczególną uwagę prosimy zwrócić na sformułowane w nim pięć głównych wymogów, jakie musi spełniać przyjazna dla roweru infrastruktura (streszczenie rozdziału drugiego, "Projektowanie jako proces" ). Niniejsze fragmenty rozdziałów podręcznika zawierają  tylko niewielką część tekstu oraz  szczegółowych ilustracji, dostepnych w wydaniu książkowym i na płycie CD-ROM.

0. Od wydawcy polskiego
1. Wprowadzenie
2. Projektowanie jako proces
3. Projekt sieci
4. Odcinki dróg
5. Nawierzchnia
6. Skrzyżowania
7. Rowerzyści i rozwiązania ograniczające szybkość
8. Rowerzyści i nielegalnie zaparkowane pojazdy
9. Przechowalnie, garaże i stojaki rowerowe
10. Rozwiązania tymczasowe
11. Wykończenie tras rowerowych
12. Ocena tras rowerowych
     ILUSTRACJE


"Postaw na rower - podęcznik projektowania przyjaznej dla rowerów infrastruktury"
ISBN 83-910128-8-3
wyd. Polski Klub Ekologiczny - Zarząd Główny, Kraków 1999 , 310 stron
Nakład 500 egz. bezpłatnych. Publikacja jest dostępna także na płycie CD-ROM w formacie PDF.
Podręcznik "Postaw na rower" został wydany ze środków grantu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu "Miasta dla rowerów" przy wsparciu Ambasady Królestwa Holandii w Warszawie oraz pomocy Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych .

Zawartosć niniejszej publikacji jest własnością C.R.O.W. - centrum informacji i technologii dla transportu i infrastruktury, PO BOX 37 6710 BA Ede, Holandia, tel. +31.318.62.04.10.  Tekst i ilustracje opierają się na angielskojęzycznej publikacji C.R.O.W. "Sign Up For The Bike". Żadna częsć polskiej wersji tej publikacji nie może być reprodukowana czy przekazywana w jakiejkolwiek formie żadnymi srodkami elektronicznymi, mechanicznymi, fotokopiowaniem, nagrywaniem lub w inny sposób, bądź przechowywana w jakimkolwiek systemie przechowywania i odzyskiwania informacji bez zgody własciciela oryginalnych praw autorskich i wydawcy anglojęzycznej wersji (C.R.O.W.).