9. Przechowalnie, stojaki i garaże rowerowe


9.1 Wstęp
Pojęcia "przechowywanie" i "parkowanie" mogą być mylące. W języku codziennym, przechowywanie jest kojarzone z rowerami, a parkowanie - z samochodami. Niniejszy "Podręcznik projektowania" zgadza się z tym rozróżnieniem. Istnieje wiele przyczyn, dla których należy zapewnić odpowiednie rozwiązania dla przechowywania rowerów. Po pierwsze, dostępność urządzeń, służących do przechowywania rowerów, stymuluje wzrost ilości posiadanych rowerów i ich użycie. Różne badania wykazały, że w Holandii rocznie kradzionych jest około 900 tysięcy rowerów. W niektórych dzielnicach większych miast, prawdopodobieństwo, że w rower zostanie skradziony w ciągu roku, wynosi 40 proc.

Dla wielu osób wysoka liczba kradzieży jest istotnym powodem nieposiadania roweru. W Amsterdamie tak właśnie jest w przypadku 25 proc. osób, które nie posiadają roweru. Oprócz tego, kradzieże są podawane jako przyczyna niższego użytkowania roweru. W badaniach, zrealizowanych na zamówienie lokalnych władz Amsterdamu, okazało się, że 56 proc. zapytanych korzystałoby z roweru częściej, gdyby w pobliżu punktów docelowych ich podróży istniały zabezpieczone przechowalnie rowerów. Fakt, że zabezpieczone przechowalnie rowerów naprawdę mogą promować szersze użycie rowerów, został udowodniony w Leeuwarden. 21 proc. mieszkańców, używających zabezpieczonych przechowalni rowerów w centrum handlowym nigdy nie dojeżdżało tam w przeszłości rowerem, a 25 proc. dojeżdża obecnie częściej, niż poprzednio.

Drugi argument, przemawiający za zwracaniem większej uwagi na dobrej jakości przechowanie rowerów jest następujący: z powodu wysokiego ryzyka kradzieży rowerów, wiele osób posiada rowery, które spełniają tylko jeden wymóg - da się nimi jechać. Gotowość inwestowania czasu i pieniędzy w rower zmniejsza się wraz z rosnącym ryzykiem kradzieży. W dodatku, bardziej prawdopodobne jest, że kradzione będą lepiej utrzymane rowery. W każdym razie, w rezultacie używane są rowery z licznymi wadami, takimi jak słabe hamulce czy brak oświetlenia. Rozpowszechnienie takich zniszczonych rowerów [w Holandii - przyp. tłum.] jest jednym z powodów słabnącego statusu roweru.

Dobrej jakości przechowalnie rowerów są również w interesie pieszych. Kiedy nie ma takich przechowalni w atrakcyjnych punktach docelowych podróży, chodniki są zastawione rowerami. Piesi są często zmuszani do slalomu między parkującymi samochodami i rowerami.

[...]

9.2 Polityka parkingowa dla rowerów
Celem prowadzonej przez lokalne władze polityki przechowywania rowerów musi być zaspokojenie popytu. Należy brać pod uwage wzrost ilości rowerów i ich użytkowania. Lokalne władze mogą sporzadzić zintegrowany plan stworzenia przechowalni i stojaków rowerowych. Czynniki, które należy tu wziąć pod uwage, to między innymi prawdopodobieństwo kradzieży i jakość przechowalni czy stojaków rowerowych. Można sporządzić listę potrzeb, obejmującą zamykane przechowalnie, sasiedzkie pomieszczenia na rowery, czy zamykane pomieszczenia na ulicy. Należy zwrócić szczególną uwagę na ważne cele podróży rowerzystów, centra handlowe i przystanki komunikacji zbiorowej. Wówczas może zostać sformułowana polityka, pokazująca wielkość pożądanych nakładów finansowych. Wdrożenie tej polityki może być połączone z działaniami promocyjnymi i kampanią przeciwdziałania kradzieżom rowerów. Może to zostać sfinansowane ze środków, uzyskanych z opłat za korzystanie z parkingów.

Lokalne władze mogą zapewnić odpowiednią ilość miejsca w przechowalniach rowerów w następujące sposoby:

[...]
Powrót na górę strony