6. Skrzyżowania

[...]

Niniejszy rozdział zajmuje się skrzyżowaniami otwartymi tak dla rowerów, jak i ruchu zmotoryzowanego. Skrzyżowania stanowią największy problem, związany z bezpieczeństwem i wygodą rowerzystów. Wypadki na skrzyżowaniach to połowa wypadków z udziałem rowerzystów.
[...]

Na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, wielkie znaczenie dla bezpieczeńego i wygodnego przepływu ruchu rowerowego mają inżynieryjne aspekty systemów kontorli ruchu.Niniejszy rozdział zwraca na to uwage przynajmniej w takim zakresie, w jakim dotyczy to rowerów. w dalszej części zajmujemy się skrzyżowaniami dróg rowerowych, oraz punktami przecięcia róg rowerowych z pasami i ulicami autobusowymi oraz wydzielonymi torowiskami tramwajów oraz liniami kolejowymi.
[...]

6.2 Decyzje projektowe

Punkty, gdzie różne ulice oraz drogi czy pasy rowerowe stykają się z innymi ulicami czy drogami rowerowymi mogą być podzielone na następujące kategorie ze względu na projekt i przeplyw ruchu:

W przypadku skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu, z sygnalizacją świetlną i rond, można dokonać dalszego podziału na takie, gdzie ruch rowerowy ma pierwszeństwo, oraz takie, gdzie go nie ma. Wybór podstawowego projektu nie tylko zależy od funkcji krzyżujacych się ulic dla ruchu samochodowego, ale także od funkcji, jaką spełniają dla ruchu rowerowego.
[...]

6.2.2. Pierwszeństwo dla rowerów
Polityka nakierowana na promocję użytkowania rowerów, kiedy traktuje slogan "pierwszeństwo dla rowerów" dosłownie. Jeśli rowerzyści mają mieć pierwszeństo, oznacza to minimalizację czasu ich oczekiwania na skrzyżowaniach i zwiększenie prawdopodobieństwa ciągłości jazdy - a przez to zwiekszenie średniej prędkości podróżowania. W dodatki zyskuje się znaczne korzyści w kwestii wygody, ponieważ rowerzyści tracą mniej energii na ruszanie z miejsca i jazda na rowerze staje się prostsza. [...]

Wymogi projektowe w stosunku do wprowadzenia rozwiązań, umozliwiających pierwszeństwo rowerów, zależą od funkcji danej trasy rowerowej:

[...]

Jeśli funkcja przecinanaej drogi oraz/lub szybkość odbywającego się na niej ruchu i/lub natężenie ruchu na niej nie pozwalają na przyznanie pierwszeństwa trasie rowerowej, należy rozważyć wybór między możliwością budowy skrzyżowania wielopoziomowego, a  akceptacją braku pierwszeństwa dla rowerów. ten drugi wybór powinien być ważony wobec kryterium opóźnień (główny wymóg bzpośredniości) oraz prawdopodobieństwa zatrzymania się (główny wymóg wygody). Na głównych trasach rowerowych oznacza to niemal zawsze decyzje na korzyść pierwszeństwa ruchu rowerowego lub budowy skrzyżowania wielopoziomowego. Wewnątrz obszaru zabudowanego wydzielone drogi rowerowe, biegnące poza ukladem ulic, moga mieć peirwszeństwo wobec ulic, które przecinają (besz rozwiązań technicznych, ograniczajacych szybkość), kiedy dana ulica ma ogranicznone funkcje i natężenie ruchu mniejsze, niż 250 poj./godz przy niskich prędkościach - V85 (85-percentylowej) równej 30 km/godz.

W sytuacjach, kiedy V85 wynosi międzu 30 a 50 km/godz., szybkość ruchu samochodowego może zostać ograniczona przy pomocy ograniczników szybkości. najkorzystaniejsze rozwiazanie, to progi spowalniające, umieszczone na przejeździe rowerowym. takie rozwiązanie jest możliwe do zastosowania na ulicach z ograniczonymi funkcjami ruchowymi i natężeniem w godzinach szczytu wynoszącym 400-600 pojazdów na godzinę. Przy wyższych szybkościach ruchu na przekraczanej ulicy, ruch rowerowy nie może wyegzekwować pierwszeństwa.

[...]

6.2.4. Segregacja czy ruch mieszany
W procedurze doboru rozwiązań technicznych na skrzyżowaniach, bardzo istotny jest wybór miedzy oddzieleniem ruchu rowerowego i pozostalego oraz mieszaniem poszczególnych rodzajów ruchu. [...] Wielką wadą segregacji wizualnej lub fizycznej jest falszywe poczucie bezpieczeństwa. Podane niżej czynniki dostatecznie neutralizują wady oiddzielania poszczególnych rodzajów ruchu wyłącznie w przypadku wielkich natężeń ruchu rowerowego oraz/ lub zmotoryzowanego:

[...]

Przykladowe rozwiązanie skrzyżowania zostało przedstawione tutaj, prosimy też zobaczyc przykład tak zwanej "śluzy rowerowej", ułatwiającej przejazd przez skrzyżowanie.

Powrót na górę strony