Od wydawcy wydania polskiego

Polski czytelnik otrzymuje "Podręcznik projektowania przyjaznej dla rowerów infrastruktury", który jest tłumaczeniem holenderskiego opracowania, znanego i powszechnie cytowanego jako "Sign Up For The Bike". Z racji innych uwarunkowań i przepisów prawnych zawarte w nim zalecenia nie zawsze mogą być wprost zastosowane w projektowaniu polskich tras rowerowych. W Polsce bowiem obowiązuje "Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie" (Dz.U. RP nr 43 z dnia 14 maja 1999 poz. 430) oraz "Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych" (Dz.U. RP nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 poz. 622).

Natomiast niniejszy poradnik może służyć polskiemu czytelnikowi jako inspiracja do działań uwzględniająących polskie realia. Podręcznik jest bardzo szczegółowy, wiele poruszanych w nim kwestii może z polskiej perspektywy wydawać się dość odległe - co przejawiało się choćby podczas tłumaczenia w braku wielu polskich odpowiedników szczegółowego słownictwa technicznego. Niemniej, uwagę trzeba zwrócić na niezwykle szerokie, systemowe i precyzyjne podejscie holenderskich inżynierów, a zwłaszcza próbę zobiektywizowania kryteriów, jakim musi sprostać poprawnie projektowana i wykonywana infrastruktura rowerowa. Podejście to może niekiedy nieco wykraczać poza oczekiwania polskiego czytelnika, ale właśnie takie spojrzenie może być bardzo cenne, zwłaszcza w kontekście niewielkich praktycznych doświadczeń polskich projektantów i władz, odpowiedzialnych za politykę transportową.

Polskie miasta, zduszone lawinowo narastającą motoryzacją, w niedługim czasie będą zmuszone poszukiwać wysokiej jakości rozwiązań alternetywnych wobec samochodów. Niniejszy podręcznik z pewnością może być w tym niezwykle pomocny.

Tadeusz Kopta