3. Projekt sieci

3.1 Wstęp
Opracowanie sieci rowerowej, której główna struktura jest przeznaczona dla najważniejszych tras rowerowych, jest najbardziej abstrakcyjną czynnością, związaną z planowaniem ruchu rowerowego. W stosunku do rozwiązań technicznych, stosowanych na tych najważniejszych trasach, stosuje się najwyższe wymagania jakościowe. W projektowaniu sieci rowerowej jest również ważna równowaga formy, funkcji i użytkowania. Tutaj powstają fundamenty rowerowego planu strukturalnego i programu rozwiązań technicznych.

3.1.1 Korelacja z pięcioma głównymi wymogami

Przy opracowywaniu sieci, pięć głównych wymogów może być spełnione według następujących kryteriów:
 


3.1.2 Forma, funkcja i użytkowanie
Projekt sieci rowerowej jest następnym krokiem po fazie początkowej procesu planowania (patrz 2.5.3). Sieć rowerowa ma formę serii połączeń i skrzyżowań. Pożądane jest, aby założenia sieci pokrywały się tak, jak to tylko jest możliwe z oczekiwaniami ruchu rowerowego. Aby to osiągnąć, potrzebny jest wgląd w rozkład źródeł i celów podróży rowerzystów, to znaczy w przyszłe użytkowanie sieci (patrz 3.2).
Funkcją sieci jest umożliwienie bezpośrednich i bezpiecznych podróży rowerem w ramach spójnego systemu. Nowe trasy są wybierane na podstawie analizy systemu, co gwarantuje spójną strukturę sieci (spójność), zmniejsza problemy objazdów (bezpośredniość) i minimalizuje możliwości przecięcia się ruchu rowerowego i zmotoryzowanego (bezpieczeństwo) (patrz punkt 3.3).

Po dokonaniu analizy sieci, istniejące i nowo wybrane połączenia są wpisywane do spójnej sieci podstawowej, która służy jako platforma dla dalszego planowania. Sieć przybiera dalszą formę, gdy dokonana zostaje kategoryzacja połączeń i skrzyżowań pod względem jakości - co wynika z funkcji, które mają spełniać w ramach sieci.
Rozróżniamy tutaj trzy poziomy:

Trasy z najwyższym oczekiwanym poziomem użytkowania staj‹ się głównymi trasami planu. Szczególną uwagę zwraca się na poprawę jakości głównych tras rowerowych, ponieważ inwestycje w te trasy dają optymalną efektywność. Kiedy strukturalny plan rowerowy jest już opracowany, musi zostać włączony do planu ogólnego. Na tym etapie interesy rowerzystów ścierają się z interesami innych użytkowników dróg. Na przykład, różne żądania dotyczące przestrzeni w ulicach handlowych muszą być rozważone w kontekście potrzeb przestrzennych wysokiej jakości dróg rowerowych. Oczywiście, istotnym czynnikiem są pieniądze.
[...]

Powrót na górę strony