11. Wykończenie tras rowerowych

11.1 Wstęp

Charakter i wartośc użytkowa trasy rowerowej jest w dużej mierze określana w momencie jej powstawania. W końcu to wtedy następuje wybór między przebiegiem trasy przez obszar mieszkalny czy innym, wzdłuż osloniętej ulicy lub przez otwartą przestrzeń. Kiedy przebieg trasy zostaje określony, jej wartość użytkowa może zostać zwiększona przez odpowiednie wykończenie. Warunkiem tego jest dobre oświetlenie i oznakowanie. Ponadto, jazda rowerem
może być uprzyjemniona przez odpowiedni dobór rozwiązań krajobrazowych i małej architektury.

W niniejszym rozdziale omówione zostały rozwiązania dla bezpieczeństwa społecznego, oświetlenia, kształtowania krajobrazu, oznakowania pionowego i innych elementów wyposażenia ulicy.

[...]