Trasa zbiorcza Centrum Nowej Huty - al. Solidarności i Aleja Róż

Trasa ta ułatwia komunikację rowerową w obrębie centrum Nowej Huty i skomunikowanie z głównymi trasami rowerowymi - Wschód-Zachód Główną oraz Wschód-Zachód Północną (a przez nie - także z Wschód-Zachód Południową) a także rekreacyjną trasą Nad Dłubnią.

Odcinki:

  1. al. Solidarności od CAHTS do Bulwarowej: odcinek istniejący, wymagający korekty skrzyżowania z ul. Ujastek aby umożliwić komunikację na relacji Ujastek- al. Solidarności oraz korekty dojazdu do CAHTS. Skomunikowanie z rekreacyjną Trasą Nad Dłubnią. Wskazane w przyszłości skomunikowanie wzdłuż ul. Ujastek Mogilski trasą obwodnicy Nowej Huty do ulicy Łowińskiego (trasa zbiorcza Wzgórz Krzesławickich) i przez Wisłę do tras zbiorczych w Bieżanowie.
  2. al. Solidarności od Bulwarowej do Placu Centralnego: wydzielone dwukierunkowe drogi rowerowe po obu stronach ulicy. Skomunikowanie ze zbiorczą trasą ul. Klasztornej.
  3. Plac Centralny: pożądana całkowita przebudowa, być może z usunięciem całego ruchu samochodowego. Konieczna dwukierunkowa droga rowerowa dookoła całego placu, z dwukierunkowymi przejazdami przez wszystkie ulice dochodzące do Placu i z sygnalizacją świetlną. Skomunikowanie z rekreacyjną Trasą Nad Łęgiem.
  4. Al. Róż: uspokojenie ruchu samochodowego na całej długości, ew. wprowadzenie jednokierunkowych dróg rowerowych na odcinku Przyjaźni- Żeromskiego