Trasa nr 12 - Obwodnica Nowohucka

Jest to trasa zbiorcza domykająca układ rowerowy Krakowa od wschodu. Łączy zbiorczą trasę Krzesławicką, Trasę Wschód - Zachód Główną, trasę Bulwarów Wiślanych (EuroVelo 4), w tym rekreacyjną Trasę Nad Łęgiem oraz trasy zbiorcze w ulicy Lipskiej i trasą zbiorczą w ciągu ulic Teligi i Ćwiklińskiej oraz południowym fragmentem rekreacyjnej trasy Drogi Rokadowej.

Przebieg trasy:

Dwukierunkowe ciągi pieszo-rowerowe po obu stronach przyszłej wschodniej obwodnicy drogowej Krakowa między węzłem na autostradzie A4 w rejonie Nowego Bieżanowa i Wieliczki a ulicą Igołomską i Ujastek do ul. Łowińskiego, łączące się z częściowo istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Ujastek.

Ciągi pieszo-rowerowe powinny być prowadzone bezkolizyjnie przez wszystkie skrzyżowania obwodnicy, w szczególności dotyczy to węzła na autostradzie A4, skrzyżowania z ulicą Igołomską i Ujastek Mogilski oraz skomunikowania z Trasami Bulwarów Wiślanych - (most na Wiśle powinien być punktem, gdzie północna odnoga EuroVelo 4 zostaje bezkolizyjnie przeprowadzona na prawy brzeg Wisły, połączona z odnogą prawobrzeżną i dalej biec jako szlak EuroVelo 4 do Puszczy Niepołomickiej i Sandomierza. Należy skomunikować trasę w obwodnicy z istniejącymi ścieżkami po obu stronach al. Solidarności (zbiorcza trasa rowerowa Centrum Nowej Huty, konieczna jest korekta skrzyżowania Ujastek i al. Solidarności) i przedłużenie jej do trasy Wzgórz Krzesławickich wzdłuż ul. Łowińskiego z dobudowaniem brakującego odcinka między Ujastek a Kocmyrzowską.

Ważne punkty, które komunikuje ze sobą zbiorcza Trasa Nowohucko-Wielicka: