Trasa Nad Dłubnią

Jest to rekreacyjna trasa rowerowa prowadząca wzdłuż rzeki Dłubni po wschodniej stronie większości osiedli Nowej Huty. Łączy trasę Bulwarów Wiślanych, trasę Nad Łęgiem, zbiorczą trasę ul. Ptaszyckiego, zbiorczą trasę Centrum Nowej Huty, trasę Wschód - Zachód Południową, zbiorczą Trasę Krzesławicką i rekreacyjną Drogą Rokadową dookła Krakowa.

Funkcja: wyprowadzenie ruchu rowerowego z Huty w kierunku Wisły i Niepołomic na południe i wschód oraz w kierunku Jury Krakowsko-Częstochowskiej na północ i zachód, a także obsługa lokalnego ruchu rekreacyjnego i dojazd do Dworku Matejki, zalewu przy ul. Bulwarowej, Lasku Mogilskiego, ogródków działkowych im. Wandy oraz Klubu Sportowego Hutnik. Nawierzchnia powinna przynajmniej na środkowym odcinku być asfaltowa, aby umożliwić korzystanie ze ścieżki przez rolkarzy.

Przebieg:

 1. Lasek Mogilski
 2. przejazd przez ul. Żaglową
 3. przejazd wzdłuż ogródków działkowych do Dłubni
 4. alternatywnie: od ul. Powiatowej wzdłuż Dłubni
 5. przejazd wzdłuż terenów KS Hutnik
 6. przejazd pod ul. Ptaszyckiego pod mostem nad Dłubnią
 7. przejazd wzdłuż ogródków działkowych
 8. przejazd pod mostem w al. Solidarności
 9. wydzielona droga rowerowa w ul. Melchiora Wańkowicza (?)
 10. przejazd przez uspokojoną ul. Stadionową lub w ramach wydzielonej drogi rowerowej Trasy Krzesławickiej
 11. w uspokojonej ulicy Nowolipki i Makuszyńskiego
 12. w uspokojonej ulicy Zesławickiej
 13. alternatywnie: wydzieloną drogą rowerową wzdłuż ulicy Mistrzejowickiej, Morcinka i do drogi rokadowej przy stawach nad Dłubnią, pod wiaduktem kolejowym i dalej wzdłuż Dłubni.