Trasa zbiorcza Krzesławicka

Jest to trasa obsługująca ruch w obrębie północno-wschodnich dzielnic Krakowa: Mistrzejowic oraz Wzgórz Krzesławickich. Jest skomunikowana z główną Trasą Wschód-Zachód Północną, główną trasą Wschód-Zachód Południową, Trasą Obwodową, Trasą Na Mistrzejowice oraz zbiorczą trasą Plant Bieńczyckich.

Poszczególne odcinki trasy:

  1. Ulica Okulickiego: wydzielone dwukierunkowe drogi rowerowe po obu stronach ulicy, skomunikowane z Trasą Obwodową w ulicy Wiślickiej oraz Trasą Wschód - Zachód Północną w ul. gen. Andersa (częściowo wspólny przebieg), ze zbiorczą trasą Plant Bieńczyckich, a przez zjazdy i ślimaki także z trasą Na Mistrzejowice w ulicy Mikołajczyka. Od wysokości szpitala Rydygiera droga rowerowa jest prowadzona jako dwukierunkowe ciągi pieszo-rowerowe po obu stronach ulicy. Skomunikowanie z rekreacyjną trasą Nad Dłubnią.
  2. Ulica Łowińskiego: dwukierunkowy ciąg rowerowy po stronie południowej, skomunikowany z wydzieloną drogą rowerową Trasy WZ Południe na kładce wzdłuż ulicy Kocmyrzowskiej.