Rekreacyjna Trasa Łąk Nowohuckich

Jest to trasa o znaczeniu przede wszystkim rekreacyjnym, choć na odcinku Plac Centralny - Klasztorna również zbiorczym. Jest fragmentem północnej Trasy Bulwarów Wiślanych - EuroVelo 4. Łączy Plac Centralny (i trasę Wschód- Zachód Główną) z opactwem w Mogile, prowadząc brzegiem skarpy doliny Wisły i łącząc się za pośrednictwem ulicy Odmętowej z ulicą Klasztorną (patrz - trasa zbiorcza Klasztorna) oraz uspokojoną ulicą Zagłoby, którą dochodzi do ulicy Podbipięty; wzdłuż której biegnie wydzieloną drogą rowerową, umożliwiając dojazd do Mostu Wandy (z istniejącymi drogami rowerowymi prowadzącymi do ul. Półłanki).

Skrzyżowanie ulicy Odmętowej z ul. Klasztorną musi zostać przebudowane, umożliwiając bezpieczne przekraczanie ul. Klasztornej do polnej drogi w przedłużeniu Odmętowej i dalej, do Lasku Mogilskiego i tamtejszych alejek asfaltowych a następnie wałami Wisły do Przylasku Rusieckiego. Taki przebieg może wymagać budowy kładek rowerowych (co należy sprawdzić), ale przebieg jest możliwy także ulicami Podbipięty, Na Niwach, Dymarek, Suchy Jar, Branicka, Rzepakowa, Tarasowa i dalej wałem Wisły do ulicy Brzeskiej i bezpośrednio do Niepołomic. Trasa powinna być skomunikowana z Trasą Obwodnicy Nowohuckiej.

W kierunku zachodnim Trasa Nowa Huta Południe łączy Plac Centralny z ogródkami działkowymi przy ul. Zapusta oraz ulicą Wiklinową, dochodząc do wału Wisły (przebieg do ustalenia). Trasa powinna objąć cały przebieg korony wału przeciwpowodziowego Wisły od ul. Podbipięty do Lasku Łęgowskiego oraz dalej, do ulicy Stręckiej, Szafrańskiej, Błonie-Beszcz oraz wzdłuż Niepołomskiej (przy skomunikowaniu z Trasą Obowodową w ulicy Nowohuckiej).

Odcinki:

 1. Plac Centralny
 2. Centrum E
 3. wydzielona droga rowerowa na skraju skarpy nowohuckiej na południe od Szpitala Żeromskiego
 4. uspokojona ulica Odmętowa do Klasztornej
 5. uspokojona ulica Zagłoby,wydzielona droga rowerowa wzdłuż ul. Podbipięty na wale przeciwpowodziowym lub wyznaczone szekokie pobocze,
 6. wariant: przedłużenie ul. Odmętowej i dojazd utwardzonymi polnymi drogami do Lasku Mogilskiego
 7. Lasek Mogilski
 8. ul. Podbipięty (pobocza)
 9. Na Niwach
 10. Dymarek
 11. Suchy Jar
 12. Branicka
 13. Rzepakowa
 14. Tarasowa
 15. Wał Wisły do Brzeskiej, dojazd do Niepołomic
 16. Puszcza Niepołomicka
W kierunku zachodnim - w jezdni ulic na przebiegu opisanym w zarysie powyżej.