Trasa nad Białuchą

Jest to rekreacyjna trasa rowerowa biegnąca brzegami rzeki Prądnik (Białucha) od Wisły (gdzie łączy się z Trasą Bulwarów Wiślanych EuroVelo 4) do Parku Kościuszki gdzie łączy się z Trasą Północ-Południe - EuroVelo 11 biegnącą dalej wzdłuż Prądnika do Ojcowskiego Parku Narodowego.

Trasa może być odcinkami nieutwardzona - zwłaszcza na szybko erodujących odcinkach okresowo zalewanych wodą. Należy zadbać o bezpieczeństwo społeczne - zwłaszcza jej odpowiednie oświetlenie i dozór.

  1. Wisła - Polfa: bieg brzegami Białuchy nad wodą, skomunikowanie z Trasą Bulwarów Wisły, w przyszłości - kładka między Dąbiem i zakolem w rejonie kościoła św. Stanisława a ul. Niepołomską, skomunikowanie z Trasą Wschód-Zachód Południową konieczne skomunikowanie z ul. Świtezianki i Kosynierów oraz ul. Mogilską - skomunikowanie z Trasą Wschód-Zachód Główną
  2. Polfa - Rakowicka: przebieg bulwarami na górnym poziomie wzdłuż ulic Nadbrzeżnej, Wyrwińskiego, Droga nad Białuchą, Na Wiankach i Otwinowskiego, częściowo w jezdni ulic uspokojonego ruchu, skomunikowanie z Trasą Na Prądnik Czerwony.
  3. Ul. Otwinowskiego - Czerwonego Prądnika: w przyszłości przebieg w tunelu tramwajowym pod torami kolejowymi wspólnie z Trasą na os. Oświecenia.
  4. Czerwonego Prądnika - Lublańska: nad wodą lub w uspokojonych ulicach: Nadrzeczna, Gdańska i Olsztyńska.
  5. Opolska - park Kościuszki: w Trasie Wschód-Zachód Północnej do kładki na skrzżowaniu z Prądnicką (trasa Północ - Południe)
Uwagi:

Przebieg odcinkami bardzo problematyczny, o niskim poziomie bezpieczeństwa społecznego i dużym współczynniku wydłużenia. Duże problemy ze skomunikowaniem trasy z przylegającymi do niej ulicami ze względu na różnicę poziomów. Trasa okresowo zalewana wodą na odcinkach położonych tuż nad rzeką. Najbardziej realny do wykonania odcinek między ul. Na Wiankach a Wyrwińskiego, o nieustalonej funkcji ogólnomiejskiej i bardzo słabym skomunikowaniu z innymi częściami miasta poza przyległymi ulicami. Skomunikowanie będzie lepsze po realizacji Trasy Na Prądnik Czerwony.