13. Trasa Oświecenia

Jest to przyszłościowa główna trasa rowerowa, łacząca bezkolizyjnie centrum miasta z Prądnikiem Czerwonym, os. Oświecenia oraz Mistrzejowicami. Jej powstanie jest związane z budową ewentualnego Szybkiego Tramwaju do Mistrzejowic w osi ulic Rakowickiej, Radomskiej, Dobrego Pasterza oraz Krzesławickiej i Bohomolca. Wydzielona droga rowerowa prowadzona byłaby wzdłuż torowiska Tramwaju na całej jego długości.

Orientacyjny przebieg:

  1. Ulica Rakowicka: wydzielone drogi rowerowe po obu stronach jezdni, przekroczenie ulicy Prandoty na pierwszeństwie, połączenie obu nitek drogi rowerowej w dwukierunkową drogę rowerową o szerokości 2.50 m plus chodnik ok. 1,50 m. Skomunikowanie z węzłem KCK.
  2. Przejazd pod torami kolejowymi: między ulicą Otwinowskiego a Radomską tramwaj pokonuje tory w tunelu, obok torowiska powinna zostać wykonana droga rowerowa o szerokości minimum 2,00 m, oświetlona. Tunel ze względów bezpieczeństwa musi być monitorowany kamerami telewizji przemysłowej.
  3. ul. Radomska: wydzielone torowisko tramwajowe oraz droga rowerowa, przekroczenie ulicy Bosaków na pierszeństwie (grzebietem progu spowalniającego), tunel pod ulicą Lublańską z drogą rowerową i przejściem pieszym, skomunikowanie z ciągami pieszo-rowerowymi trasy WZ Północnej.
  4. ul. Dobrego Pasterza: przebieg nieustalony, wydzielona droga rowerowa wzdłuż torowiska tramwaju przecina Trasę na Prądnik Czerwony w ul. Lublańskiej i Strzelców i pokrywa się ze zbiorczą trasą rowerową ul.  Dobrego Pasterza po jej stronie północnej do ulicy Krzesławickiej, w śladzie której wraz z tramwajem trasa wprowadzona jest w ulicę Bohomolca.
  5. ul. Bohomolca: wzdłuż linii Szybkiego Tramwaju dojazd do pętli tramwajowej w Mistrzejowicach na ulicy ks. Jancarza, skomunikowanie ze zbiorczą trasą Mistrzejowice - Czyżyny.