14. Trasa Dąbska

Jest to trasa międzydzielnicowa, która powinna powstać przy okazji budowy międzydzielonicowej trasy samochodowej w przedłużeniu ulicy Meissnera do Alei Pokoju oraz ewentualnie dalej - do ulicy Nowohuckiej wraz z nowym mostem na Wiśle. W podstawowym układzie ulica Meissnera i trasy pieszo-rowerowe po jej obu stronach mają status trasy zbiorczej, umożliwiającej dojazd do trasy WZ Głównej, WZ Północnej oraz Trasy na Prądnik Czerwony. Kiedy umożliwi komunikację międzydzielnicową, powinna uzyskać status trasy głównej.

Orientacyjny przebieg:

  1. Meissnera: zamiast dróg pieszo-rowerowych wydzielone drogi rowerowe, zwłaszcza w rejonie skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II (odcinek od ul.Ugorek, a zwłaszcza Ślicznej i Łąkowej do Meissnera).
  2. Skrzyżowanie Meissnera - Jana Pawła II: powinno docelowo być dwupoziomowe, z osią Meissnera - Dąbska w tunelu, co pozwoli na lepsze wykorzystanie przestrzeni na poziomie gruntu. Przy tej inwestycji należy zadbać o to, aby skorygować całą geometrię skrzyżowania i umożliwić bezkolizyjny przebieg dwukierunkowych wydzielonych dróg rowerowych i przejazdów rowerowych na wszystkich relacjach srzyżowania na poziomie gruntu.
  3. Przyszła ulica Dąbska: dwukierunkowe wydzielone drogi rowerowe po obu stronach ulicy. W przyszłości obszar który przetnie ta trasa będzie istotnym źródłem i celem podróży (mieszkalnictwo, usługi) i należy to uwzględnić projektując trasę.
  4. Skrzyżowanie z Aleją Pokoju: należy skomunikować drogi rowerowe po obu stronach trasy z drogami pieszo-rowerowymi po obu stronach Alei Pokoju (Trasa WZ Południowa). Możliwe jest wprowadzenie estakady, przekształcającej się następnie w most nad Wisłą. Na moście należy po obu stronach zaprojektować drogi pieszo-rowerowe i możliwość skomunikowania ich z Trasami Bulwarów Wiślanych na obu brzegach rzeki.
  5. Skrzyżowanie z ulicą Nowohucką: trasy pieszo-rowerowe powinny zostać bezkolizyjnie skomunikowane z trasami pieszo-rowerowymi po obu stronach ulicy Nowohuckiej (Trasa Obwodowa), jeśli nie będą gotowe do tego momentu, to należy wówczas zaprojektować i wybudować ciągi pieszo-rowerowe po obu stronach Nowohuckiej aż do skrzyżowania z ulicą Klimeckiego aby umożliwić skomunikowanie z Trasą Centralną.
Skomunikowanie z innymi trasami głównymi i zbiorczymi: Najważniejsze punkty, połączone przez Trasę Dąbską: