9. Trasa Czarnowiejska

Jest to główna trasa rowerowa łącząca centrum Krakowa (zwłaszcza region uczelni - AGH, UJ, AR) z dzielnicami mieszkaniowymi po zachodniej i północno-zachodniej stronie Krakowa (Widok, Azory) i umożliwiająca rekreacyjne wyjazdy w najpopularniejsze obszary pod Krakowem (Kryspinów, Dolinki Podkrakowskie, Ojców). W przyszłości może zostać przekształcona częściowo w fragment Trasy Obwodowej (po budowie tunelu i Mostu Pychowickiego w osi ul. Armii Krajowej) i trasę zbiorczą.(odcinek od Alei Mickiewicza do łuku Armii Krajowej).

Opis odcinków trasy
Skomunikowanie z innymi trasami głównymi i zbiorczymi
Najważniejsze punkty Krakowa, które trasa łączy ze sobą.

Opis odcinków Trasy Czarnowiejskiej:

  1. Ulica Czarnowiejska: trasa powinna zaczynać się na skrzyżowaniu z Aleją Mickiewicza przy Parku Krakowskim. Ulica Czarnowiejska powinna zostać w całości przebudowana, z korektą osi jezdni. Po obu stronach jezdni należy wprowadzić jednokierunkowe wydzielone drogi rowerowe o szerokości 1,50 m (zalecana - 1,80 m), przeprowadzone przez skrzyżowanie z Al. Mickiewicza do uspokojonej ulicy Czarnowiejskiej po stronie Śródmieścia. Tu następuje skomunikowanie z systemem rowerowym Śródmieścia (ulice uspokojonego ruchu rowerowego, pasy rowerowe pod prąd), z trasą zbiorczą wzdłuż Alej (droga rowerowa między budynkami A-0 i A-1 Akadaemii Górniczo-Hutniczej i w Parku Krakowskim) oraz krótką trasą lokalną Urzędnicza - Akademicka do Reymonta.
  2. Ul. Nawojki: wzdłuż ulicy Nawojki trasa jest prowadzona jako wydzielone drogi rowerowe po obu stronach jezdni (szerokość - 2,50 m), skomunikowanie z uspokojoną ulicą Miechowską (dojazd do zbiorczej Trasy Akademickiej w Reymonta) i ew. przyszłą trasą zbiorczą w ulicy Kijowskiej; dwukierunkowe przejazdy rowerowe dookoła skrzyżowania z ulicą Piastowską, skomunikowanie z trasą zbiorczą w ul. Piastowskiej (w przyszłości - także Głowackiego i Weissa)
  3. ul. Armii Krajowej trasa prowadzona jako wydzielone dwukierunkowe drogi rowerowe po obu stronach jezdni (w tym po istniejącym odcinku od hotelu Continental do ul. Zarzecze) do ul. Bronowickiej, gdzie następuje skomunikowanie z trasą zbiorczą Bronowicka - Podchorążych - Królewska i jej przedłużeniem rekreacyjnym w Balickiej a następnie jako ciągi pieszo-rowerowe do Ronda Ofiar Katynia. W pobliżu ul. Zarzecze trasa krzyżuje się z trasą rekreacyjną Młynówce Królewskiej do ul. Filtrowej, Zygmunta Starego i wałów Rudawy (Trasa nad Rudawą do Skały Kmity i Balic)
  4. ul. Jasnogórska: wydzielone ciągi pieszo-rowerowe i rowerowe po obu stronach jezdni, częściowo dwukierunkowe, dalej od centrum Krakowa - jednokierunkowe (prowadzone na poszerzonych poboczach drogi krajowej E40), alternatywny przebieg - od Ronda Ofiar Katynia drogami rowerowymi ul. Radzikowskiego do ul. Ojcowskiej i dalej ul. Ojcowską do Jasnogórskiej.
Trasa Czarnowiejska jest skomunikowana z następującymi trasami głównymi i zbiorczymi: Trasa Czarnowiejska łączy następujące ważne punkty Krakowa: