Trasa Nad Rudawą

Jest to trasa rekreacyjna (częściowo użytkowa w obrębie miasta) wyprowadzająca główny ruch rowerowy w kierunku zachodnim, do Kryspinowa, Skały Kmity, Balic, Zabierzowa i Dolinek Podkrakowskich. Należy do kategorii "A" tras rekreacyjnych i jest alternatywnym przebiegiem dla trasy EuroVelo 4.

Przebieg poszczególnych odcinków:

  1. Bulwary Wisły przy ulicy Tadeusza Kościuszki: przejazd rowerowy na drugą stronę ulicy Tadeusza Kościuszki (zmieniony przebieg ulicy, oś jezdni z torowiskiem przesunięta w kierunku północnym), następnie grzbietem garbu spowalniającego w poprzek ulicy Senatorskiej do wału Rudawy, alternatwynie: dojazd bulwarem Wisły do ujścia Rudawy i tutaj pomostem wzdłuż muru przeciwpowodziowego do mostu na Rudawie do przejazdu przez ulicę księcia Józefa.
  2. Bulwary Rudawy: przebieg dołem do uspokojonej ulicy Kasztelańskiej oraz górą, wzdłuż muru przeciwpowodziowego Rudawy do mostu w osi ulicy Focha. Przebieg wzdłuż muru wymaga posypania całego ciągu żwirem, wskazane jest też oświetlenie latarniami. Przed ul. Focha należy wyciąć część krzaków, a na skrzyżowaniu Focha ze ścieżką rowerową wprowadzić szeroki azyl dla rowerów z przyczepkami (czyli ok. 4 m szerokości), co również uspokoi ruch samochodowy na tym niebezpiecznym odcinku.
  3. Bulwary Rudawy wzdłuż Błoń: przebieg analogiczny do poprzedniego, analogiczne rozwiązanie z azylem należy wprowadzić w ulicy Piastowskiej. Skomunikowanie z systemem rowerowym Błoń.
  4. Wały Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik: konieczne jest poniesienie poziomu wałów przy najazdach na drogi prowadzące do mostów na Rudawie oraz eliminacja studzienek i innych elementów wystających. Na odcinku między ulicą Na Błonie a Nad Zalewem i Zakliki z Mydlnik aż do mostu kolejowego wały Rudawy muszą zostać wzmocnione, podniesione, poszerzone, wyrównane i posypane żwirem.
  5. Wzdłuż toru kolejowego: w ciągu dalszym równolegle do mostu kolejowego należy wybudować kładkę pieszo-rowerową wraz z przyczółkami i najazdami i dalej poprowadzić ciąg rowerowy wzdłuż nasypu kolejowego aż do przecięcia z ulicą Podkamyk, gdzie zasadnicza trasa Nad Rudawą skręca w prawo, a wzdłuż torów prowadzona jest dalej trasa rekreacyjna do Balic i Kryspinowa.
  6. Ulica Podkamyk: konieczne jest zdecydowane podniesienie poziomu tej ulicy o nieutwardzonej nawierzchni celem wyeliminowania zalewania jej wodą z oczyszczalni ujęcia w Mydlnikach.
  7. Do ul. Balickiej i autostrady A4: dalej trasa wraca nad Rudawę, mija stopień wodny i dociera do ulicy Balickiej, którą przekracza (wskazane wprowadzenie azylu) aby znowu powrócić na wał przeciwpowodziowy na prawym brzegu Rudawy. Trasa przekracza autostradę A4 i dociera do ulicy ..... i korzystając z jej mostu przechodzi na lewy brzeg Rudawy.
  8. Do Skały Kmity: trasa biegnie lewym brzegiem Rudawy po drodze wysypanej stabilizowanym mechanicznie żwirem, pokonuje rowy melioracyjne kładkami o szerokości co najmniej 2,50 m. Na wysokości Skały Kmity wskazana jest budowa kładki umożliwiającej przekroczenie Rudawy.
  9. Do Zabierzowa. Po około 1,5 km trasa dociera do Zabierzowa i szosy Krzeszowice-Kraków, którą przecina (wskazana budowa azylu) i kieruje się na wprost między potokiem a budowaną obecnie prawdopodobnie stacją benzynową i przekracza tory kolejowe tuż nad brzegiem potoku.
  10. Dalszy przebieg trasy należy ustalić - wskazane jest, aby biegła ona wzdłuż potoku do dolinek Krakowskich.