Trasa zbiorcza w ulicy Piastowskiej
(w przyszłości także w ul. Głowackiego i Weissa)

Jest to trasa obsługująca ruch wewnątrzdzielnicowy w zachodniej części Krakowa, w dużej mierze także rekreacyjny związany z układem tras rowerowych wokół Błoń oraz nad Rudawą.

Opis trasy
Skomunikowanie z innymi trasami zbiorczymi i głównymi

Opis poszczególnych elementów trasy:

  1. Trasa zbiorcza w ul. Piastowskiej zaczyna się na wałach Rudawy w rejonie ulicy Emaus i Na Błoniach. Obejmuje wydzieloną drogę rowerową między ul. Na Błoniach a al. 3 Maja (domknięcie asfaltowej pętli wokół Błoń) oraz jednokierunkowy odcinek wydzielonej drogi rowerowej po stronie przeciwnej do Błoń. Ulica Piastowska przy moście na Rudawie musi zostać poszerzona w taki sposób, aby obecny skrajnie niebezpieczny azyl i przejście rowerowe przez Piastowską znalazło się logicznie na osi ulicy Na Błoniach i wału Rudawy, a rowerzyści nie musieli wykonywać dziwacznych, niebezpiecznych manewrów. W przyszłości należy na Rudawie wybudować dwie kładki rowerowe po obu stronach mostu, pozstawiając obecny wąski most jako naturalny ogranicznik prędkości i gwarancję bezpieczeństwa rowerzystów, korzystających z rekreacyjnej trasy rowerowej Nad Rudawą.
  2. Skrzyżowanie Piastowska - 3 Maja należy przebudować na minirondo z wprowadzonymi weń wydzielonymi drogami rowerowymi od strony Błoń oraz z obu stron Piastowskiej.
  3. Od ulicy 3 Maja do ulicy Nawojki i Armii Krajowej wzdłuż ulicy Piastowskiej należy wyznaczyć dwukierunkowe wydzielone drogi rowerowe (ew. pieszo-rowerowe) po obu stronach jezdni i skomunikować je z trasą zbiorczą Akademicką w Reymonta oraz Trasą Czarnowiejską
  4. Między Nawojki do Podchorążych: jednokierunkowe wydzielone drogi rowerowe prowadzone po obu stronach Piastowskiej, skomunikowanie z trasą w Młynówce Królewskiej oraz z alternatywnym objazdem trasy zbiorczej Bronowicka-Królewska przez Gabrieli Zapolskiej i Krzywy Zaułek (na kierunku do centrum)
  5. ulica Głowackiego i Weissa: kiedy realizowany będzie tunel drogowy pod torami kolejowymi w osi Głowackiego i Weissa a ul. Rydla zostanie skomunikowana z ulicą Czyżewskiego, należy przedłużyć wydzielone jednokierunkowe drogi rowerowe ulicy Piastowskiej do Głowackiego, Weissa i skomunikowac je z trasą zbiorczą w Radzikowskiego i Trasą WZ Północ.
  6. Kwestia krytyczna: parametry przyszłego tunelu drogowego pod torami kolejowymi na osi Weissa - Głowackiego. Po obu stronach jezdni w tunelu należy zapewnić oprócz chodnika po minimum 1,50 m szerokości na jednokierunkowe drogi rowerowe. Ze względu na skrzyżowania po obu stronach tunelu (Radzikowskiego i Czyżewskiego - Rydla) wskazane jest zastosowanie w tunelu dwukierunkowych dróg rowerowych lub pieszo-rowerowych po obu stronach. Drugą kwestią krytyczną są parametry ulicy Głowackiego na całej długości.
Skomunikowanie z innymi trasami zbiorczymi i głównymi: