Zbiorcza trasa rowerowa w ciągu ulic Królewska - Podchorążych - Bronowicka

Jest to trasa obsługująca ruch w zachodniej części Krakowa. Jest skomunikowana z Śródmiejskim Systemem Rowerowym miasta oraz zbiorczymi trasami rowerowymi w ulicy Piastowskiej, trasą Akademicką, główną Trasą Czarnowiejską i rekreacyjną trasą w Młynówce Królewskiej. Łączy między innymi Wyższą Szkołę Pedagogiczną i Politechnikę Krakowską oraz jest najkrótszym połączeniem osiedla Widok, Bronowic i Nowej Wsi z KCK i Rynkiem Głównym.

Opis poszczególnych odcinków trasy:

  1. Ulica Królewska: po stronie północnej wydzielona jednokierunkowe drogi rowerowe od skrzyżowania z aleją Słowackiego, prowadzona grzbietami płytowych progów spowalniających na skrzyżowaniach z wszyskimi ulicami poprzecznymi z wyjątkiem ulicy Kijowskiej i Kazimierza Wielkiego, gdzie jest/powinna być wprowadzona sygnalizacja świetlna. Po stronie południowej wydzielona jednokierunkowa droga rowerowa w kierunku do centrum kończy się na wysokości skrzyżowania z Lea i Pomorską. Wszystkie ulice poprzeczne są albo strefami zamieszkania, albo jest w nich wyznaczony pas rowerowy pod prąd (zwłaszcza ulice Urzędnicza, Nowowiejska i Racławicka) i wszystkie wychodzą w ul. Kijowską po płytowych progach spowalniających. Na odcinku od Kijowskiej do Kazimierza Wielkiego drogi rowerowe po obu stronach są dwukierunkowe. Szerokość - 1,50 m, zalecane 1,80 m, odcinki dwukierunkowe - 2,00 m. Aby uniknąć nielegalnego parkowania, między drogą rowerową a jezdnią należy stosować niską zieleń (do 0,50 m) oraz w miejscach krytycznych - słupki.
  2. Ulica Podchorążych: wydzielone jednokierunkowe drogi rowerowe po obu stronach jezdni, prowadzone tak, aby nie kolidowały z przystankami komunikacji zbiorowej, odcinek od M. Smoluchowskiego do Warmijskiej po stronie południowej - dwukierunkowy, skomunikowany z rekreacyjną drogą rowerową w Młynówce Królewskiej. Odcinek między Piastowską a Rydla ma na kierunku do centrum miasta przebieg alternatywny, opisany poniżej.
  3. Ulica Bronowicka: wydzielona jednokierunkowa droga rowerowa po stronie północnej w kierunku do os. Widok, o przekroju zalecanym 1,80 m, na niektórych odcinkach - dwukierunkowa. Wymaga to zasadniczej przebudowy ulicy Bronowickiej oraz częściowo Podchorążych przy skrzyżowaniu z Rydla i pętli tramwajowej: zawężenia przekroju ulicy Bronowickiej do dwóch pasów ruchu (trzech na skrzyżowaniach) oraz przeniesienia przystanku na skrzyżowaniu z Rydla na wysepki w ulicy Podchorążych połączone z likwidacją lub przebudową pętli. W zależności od sytuacji faktycznej (przekroje ulicy) pozwoli to na wyznaczenie wydzielonych dróg rowerowych po obu lub jednej stronie ulicy. Absolutnym minimum jest jednak wyznaczenie ciągłej, jednokierunkowej drogi rowerowej po stronie północnej w kierunku do os. Widok, skomunikowanej z ulicami poprzecznymi na wszystkich skrzyżowaniach. Na odcinku od węzła dwupoziomowego z ulicą Armii Krajowej ruch rowerowy jest prowadzony w wydzielonych, dwukierunkowych drogach rowerowych po obu stronach ulicy.
  4. Przebieg alternatywny w kierunku do centrum miasta: na wysokości skrzyżowania z ulicą Gabrieli Zapolskiej ruch rowerowy w kierunku do centrum miasta jest wprowadzony w uspokojoną (płytowe progi spowalniające, podniesione skrzyżowania) ulicę Gabrieli Zapolskiej, Cichą (pas pod prąd), Jadwigi z Łobzowa, skrótem rowerowym wokół placu targowego do uspokojonej ul. Młodej Polski (płytowe progi spowalniające) i dalej jako wydzielona, dwukierunkowa droga rowerowa w Młynówce Królewskiej. Przebieg alternatywny wiąże się z doskonałym, czytelnym oznakowaniem trasy, jej oświetleniem, bezwzględnym pierwszeństwem dla roweru na głównym kierunku trasy, wymuszanym konstrukcją progów spowalniających i labiryntów (ważne na skrzyżowaniu z ul. Bandtkego) oraz wprowadzeniem intuicyjnych skrótów rowerowych.
Punkty krytyczne: Rozwiązanie alternatywne - czyli wprowadzenie ruchu rowerowego w kierunku do centrum Krakowa ciągiem ulic uspokojonego ruchu jest bardzo atrakcyjne biorąc pod uwagę koszty i problemy prawno-organizacyjne związane z dopasowaniem obecnego kształtu ulicy Bronowickiej do standardów rowerowych. Jednak przebieg alternatywny aby odniósł sukces, musi być niesłychanie intuicyjny: mieć pierwszeństwo, minimalizować współczynnik wydłużenia i opóźnienia, być dobrze oświetlony i dozorowany, aby nie dochodziło do sytuacji niebezpiecznych.