Rekreacyjna trasa rowerowa "Młynówka Królewska"

Jest to trasa o znaczeniu rekreacyjnym, może również pełnić rolę alternatywnej trasy zbiorczej w warunkach gorszej pogody (ulewny deszcz, śnieg) ponieważ prowadzi ruch rowerowy całkowicie poza drogami samochodowymi. Trasa Młynówki Królewskiej na końcowym odcinku na os. Widok wyprowadza ruch rowerowy w rekreacyjną trasę Nad Rudawą - do Kryspinowa, Skały Kmity oraz Dolinek Podkrakowskich

Opis poszczególnych odcinków trasy:

  1. Trasa "Młynówka Królewska" zaczyna się odcinkiem trasy Łobzowska - Azory.
  2. Ulicę Racławicką przekracza grzbietem płytowego progu spowalniającego, następnie wskazane jest wykonanie alejki asfaltowej poza obecnym wałem ziemnym i dojazd do ulicy Kijowskiej w rejonie obecnego przejścia pieszego, uzupełnienie go o przejazd rowerowy i wyprowadzenie ruchu rowerowego na alejkę po drugiej stronie ul. Kijowskiej. Należy skomunikować trasę rowerową z dojazdami do wszystkich budynków mieszkalnych w rejonie ulic Kazimierza Wielkiego, Siemińskiego oraz Zakątek. W rejonie stacji benzynowej na łuku ulicy Kazimierza Wielkiego trasa rowerowa oraz deptak pieszy muszą zostać przeprowadzone przez dojazdy do stacji benzynowej grzbietami płytowych progów spowalniających i doprowadzone do skrzyżowania ulic Podchorążych i Smoluchowskiego równolegle do ulicy Kazimierza Wielkiego jako dwukierunkowa droga rowerowa.
  3. Na skrzyżowaniu Królewskiej, Podchorążych, Smoluchowskiego i Kazimierza Wielkiego należy wprowadzić sygnalizację świetlną i skomunikować dwukierunkową trasę "Młynówka Królewska" z dwukierunkowymi drogami rowerowymi po obu stronach ulicy Królewskiej oraz jednokierunkową wydzieloną drogą rowerową po stronie północnej ulicy Podchorążych dwukierunkowymi przejazdami rowerowymi dookoła skrzyżowania, przejazd przez Smoluchowskiego powinien odbywać się grzbietem płytowego progu spowalniającego. Analogiczne rozwiązanie jest zalecane na wjeździe w ulicę Kazimierza Wielkiego.
  4. Dalszy przebieg trasy w Młynówce Królewskiej to dwukierunkowy odcinek między Smoluchowskiego a ulicą Warmijską, gdzie trasa styka się z jednokierunkową wydzieloną drogą rowerową zbiorczego ciągu Królewska - Bronowicka a następnie przecina ulicę i trasę Piastowską przy pomocy azylu (skomunikowanie z jednokierunkowymi drogami rowerowymi po obu stronach jezdni) i zostaje wprowadzona w dalszy ciąg obecnego deptaku do wysokości ulicy Młodej Polski, którą przekracza grzbietem płytowego progu spowalniającego.
  5. Skrzyżowanie dalszego odcinka z ulicą Przybyszewskiego wymaga bardziej zdecydowanych rozwiązań inżynieryjnych - na przykład małego mostku lub zdecydowanego splantowania najazdów na skrzyżowanie. Sąsiednia ulica Zarzecze powinna zostać uspokojona (progi spowalniające, podniesione tarcze wszystkich skrzyżowań) i powinien tam zostać wprowadzony pas rowerowy pod prąd.
  6. Odcinek trasy Młynówki Królewskiej do os. Widok powinien kończyć się na wysokości przejścia pieszego przy przystankach autobusowych, choć możliwe jest również przedłużenie jej do wysokości skrzyżowania z ulicą Zarzecze. Tam jednak istnieje problem z stromym zjazdem ze skarpy oraz przeprowadzeniem drogi rowerowej równolegle do ulicy. Docelowo, na wysokości przejścia przy pystanku należy nad ulicą Armii Krajowej wykonać kładkę pieszo-rowerową. Tutaj następuje skomunikowanie trasy Młynówki Królewskiej z drogami rowerowymi Trasy Czarnowiejskiej.
  7. Dalej trasa biegnie wydzieloną drogą rowerową która łagodnym łukiem przechodzi przez teren os. Widok, przekracza grzbietem płytowego progu spowalniającego ulicę Jabłonkowską i dociera do ulicy Na Błonie, którą również przekracza grzbietem płytowego progu spowalniającego i zostaje wprowadzona w uspokojoną ulicę Filtrową, a następnie - Zygmunta Starego, którą dociera do linii kolejowej Mydlniki - Balice, gdzie skręca i dociera do Rudawy komunikując się z rekreacyjną Trasą nad Rudawą.

  8.