Trasa Akademicka

Jest to układ zbiorczych tras rowerowych obsługujących wyższe uczelnie i domy studenckie położone między Alejami Trzech Wieszczów, Błoniami, ul. Czarnowiejską, Nawojki i Piastowską oraz obsługujących ruch rowerowy w dzielnicach Krakowa przylegających do Aleji Trzech Wieszczów.

Opis odcinków trasy
Skomunikowanie z trasami głównymi

Opis:

  1. Ulica Reymonta od ul. Czystej do Reymana: przebudowa skrzyżowania ul. Czystej z al. Mickiewicza przez wykonanie przejazdu rowerowego w osi ul. Czystej, eliminacja ruchu samochodowego w południowej jezdni ul. Reymonta i zwężenie jej do 3,00 m, przesunięcie pasa zieleni dzielącego jezdnie na południe, poszerzenie pasa północnego do dwóch kierunków ruchu (prędkość 40 km/godz) i dwóch pasów parkowania ukośnego po obu stronach, skomunikowanie drogi rowerowej w jezdni południowej z wszystkimi przecznicami, wjazdami na teren uczelni i wejściami do domów studenckich, skomunikowanie z uspokojoną ulicą Miechowską oraz Reymana (z pasem rowerowym pod prąd), wskazane minirondo na skrzyżowaniu Reymonta z Miechowską i Reymana.
  2. Ulica Reymonta od ul. Reymana do ul. Chodowieckiego: wydzielona dwukierunkowa droga rowerowa po stronie południowej wprowadzona w alejkę asfaltową przed Chodowieckiego, wskazane wprowadzenie zieleni przez stadion TS Wisła i fizyczna segregacja placu nauki jazdy. Po stronie północnej Reymonta - jednokierunkowa wydzielona droga rowerowa, a między Chodowieckiego i Piastowska - dwukierunkowa, prowadzona częściowo parkingami. Skomunikowanie z zbiorczą trasą w Piastowskiej - dwukierunkowymi wydzielonymi drogami rowerowymi, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z Piastowską, dojazd do uspokojonej ulicy Buszka na wprost.
  3. Dojazdowa trasa rowerowa w ul. Akademickiej: przejazd rowerowy na wprost uspokojonej ulicy Chopina do Reymonta
  4. Zbiorcza trasa rowerowa od pl. Inwalidów do Mostu Dębnickiego: pas rowerowy pod prąd uspokojonej ulicy Pomorskiej i Lea, drogi rowerowe w Parku Krakowskim, dwukierunkowa droga rowerowa od skrzyżowania Czarnowiejskiej i Mickiewicza między budynkami A-0 i A-1 Akademii Górniczo-Hutniczej, dalej w uspokojonej ulicy Oleandry i jako wydzielona droga rowerowa między Muzeum Narodowym i Nowym Żaczkiem do al. 3 Maja, przekroczenie al. 3 Maja przez zwężenie ulicy i wjazd w układ dróg rowerowych na Błoniach, odcinek wydzielonej drogi rowerowej od al. Mickiewicza wzdłuż al 3 Maja do Oleandry, skomunikowanie przez uspokojoną ulicę Kałuży, Dunin-Wąsowicza, Syrokomli, Włóczków z Mostem Dębnickim i początkiem Trasy Wawel-Kurdwanów.
Skomunikowanie z głównymi i zbiorczymi trasami rowerowymi: