Zbiorcza i rekreacyjna trasa rowerowa ul. Ptaszyckiego - Igołomska

Jest to przedłużenie głównej Trasy Wschód Zachód, umożliwia dojazd do Kopca Wandy, zwiedzanie na rowerze Kombinatu HTS oraz dojazd do Niepołomic i kąpieliska w Przylasku Rusieckim

Przebieg trasy:

  1. ul. Ptaszyckiego: Dwukierunkowe wydzielone drogi pieszo-rowerowe po obu stronach ulicy od skrzyżowania z ul. Klasztorną i Bulwarową. Skomunikowanie z zbiorczą trasą Klasztorna. Trasa jest przedłużeniem głównej trasy Wschód-Zachód
  2. ul. Igołomska: dwukierunkowa wydzielona droga pieszo-rowerowa po stronie północnej ulicy Igołomskiej (istniejąca, konieczna naprawa nawierzchni na niektórych odcinkach oraz wykonanie niektórych odcinków. Wystarczająca dla tej części trasy jest nawierzchnia nieutwardzona, musi być oznakowana i łatwo dostępna. Skrzyżowanie ul. Igołomskiej z Ujastek powinno zostać przebudowane, z dużymi azylami umożliwiającymi przekraczanie jezdni rowerzystom z przyczepkami, na rowerach typu tandem itp.
  3. Między ulicą Ptaszyckiego a skrzyżowaniem z przyszłą trasą drogową Nowa Huta - Bieżanów należy wykonać również odcinek wydzielonej drogi rowerowej po stronie południowej. Wówczas na skrzyżowanie Ujastek - Ptaszyckiego należy wprowadzić sygnalizację świetlną i wykonać przejazd rowerowy przez obie jezdnie ul. Ptaszyckiego.
  4. W rejonie pętli tramwajowej Cementownia należy przywrócić do używalności odcinek chodnika po północnej stronie ulicy Igołomskiej wraz z remontem niewielkiej drewnianej kładki - jako trasa pieszo-rowerowa
  5. Wjazd na drogę rowerową w tym miejscu (ok. 300 metrów od wiaduktu kolejowego na wschód) powinien być dobrze oznakowany, wskazane jest wykonanie w jezdni ulicy Igołomskiej w tym miejscu poszerzenia przekroju i bardzo dużego azylu, umożliwiającego bezpieczne przekroczenie ul. Igołomskiej i przejazd na południe, w kierunku ulic Deszczowej, Sasanek i gen. Tokarzewskiego. Wskazane jest, aby w tym miejscu był możliwy przejazd przez teren Kombinatu do ulicy Za Górą i tunelu pod torami kolejowymi.
  6. Docelowo ulica Igołomska do odcinku do ul. Brzeskiej powinna zostać poszerzona o utwardzone pobocza, które pozwolą na bezpieczne poruszanie się rowerem w dużym ruchu samochodowym.