Zbiorcza trasa rowerowa Planty Bieńczyckie - Rydza Śmigłego

Jest to trasa rowerowa łącząca główne trasy rowerowe: Obwodową, Na Mistrzejowice, Wschód-Zachód Południową oraz zbiorcze: Na Krzesławice, Czyżyńską, Al. Róż i rozprowadzająca ruch rowerowy w osiedlach centralnej Nowej Huty i Bieńczyc. Umożliwia dojazd z Mistrzejowic do Placu Centralnego. Na dużym odcinku przebiega całkowicie poza ruchem samochodowym.

Przebieg:
  1. Początek: ul. Cedyńska na oś. Tysiąclecia, skrzyżowanie ul. Wiślickiej i Srebrnych Orłów - os. Kombatantów (skomunikowanie z głównymi Trasą Obwodową i Trasą Na Mistrzejowice)
  2. Deptak pieszo-rowerowy (na niektórych odcinkach segregacja ruchu pieszego i rowerowego) od ul. Okulickiego (skomunikowanie ze zbiorczą Trasą Na Krzesławice) do ul. Kocmyrzowskiej (skomunikowanie z główną Trasą Wschód-Zachód Południową). Na przecięciu ulic Bogusza/Samorządowej oraz Iwanowa - Szajnowicza płytowe progi spowalniające i pierwszeństwo dla ruchu pieszego i rowerowego, na skrzyżowaniach z ul. Okulickiego, Dunikowskiego, Broniewskiego i Kocmyrzowską - sygnalizacja świetlna. Na wszystkich skrzyżowaniach niewielkie korekty przebiegu drogi rowerowej, podobnie - we wnętrzu oś. Przy Arce, Kazimierzowskiego, Na Lotnisku celem uzyskania bezkolizyjnego przebiegu przez lokalne ulice osiedlowe
  3. Wydzielony odcinek od ul. Kocmyrzowskiej do Rydza-Śmigłego
  4. Wydzielone jednokierunkowe drogi rowerowe wzdłuż u. Rydza-Śmigłego