Trasa nr 11 Na Mistrzejowice

Jest to główna trasa rowerowa, łacząca bezkolizyjnie centrum miasta z Prądnikiem Czerwonym, os. Oświecenia oraz Mistrzejowicami. Jej powstanie jest związane z planowaną na ok. 2006 rok budową linii tramwajowej Rakowice - Mistrzejowice w osi ulic Rakowickiej, Radomskiej, Dobrego Pasterza oraz Krzesławickiej i Bohomolca. Wydzielona droga rowerowa prowadzona byłaby wzdłuż torowiska Tramwaju na całej jego długości.

Orientacyjny przebieg:

  1. Ulica Rakowicka: wydzielone drogi rowerowe po obu stronach jezdni, przekroczenie ulicy Prandoty na pierwszeństwie, połączenie obu nitek drogi rowerowej w dwukierunkową drogę rowerową o szerokości 2.50 m plus chodnik ok. 1,50 m. Skomunikowanie z Trasą Centralną na skrzyżowaniu z ul. Lubomirskiego/Galicyjską (Wita Stwosza).
  2. Przejazd pod torami kolejowymi: między ulicą Otwinowskiego a Radomską tramwaj powinien pokonywać tory kolejowe w tunelu, obok torowiska powinna zostać wykonana droga rowerowa o szerokości minimum 2,00 m, oświetlona. Tunel ze względów bezpieczeństwa musi być monitorowany kamerami telewizji przemysłowej. 
  3. ul. Radomska: wydzielone torowisko tramwajowe oraz droga rowerowa, przekroczenie ulicy Bosaków na pierszeństwie (grzebietem progu spowalniającego), tunel pod ulicą Lublańską z drogą rowerową i przejściem pieszym, skomunikowanie z ciągami pieszo-rowerowymi trasy WZ Północnej. UWAGA: w obu powyższych przypadkach wskazane są tunele a nie estakady ze względu na różnicę poziomów, ponadto wjeżdżając do tunelu rowerzysta może rozpędzić się i wykorzystać dodatkową energię kinetyczną do wyjechania na powierzchnię z drugiej strony.
  4. ul. Lublańska do Ronda Polsadu: przebieg wspólny z drogą rowerową Trasy Wschód-Zachód Północnej po obu stronach ul. Lublańskiej.
  5. ul. Lublańska od Ronda Polsadu do Dobrego Pasterza: przebieg nieustalony, wskazany przebieg po zachodniej krawędzi ulicy wzdłuż torowiska (wspólny z zbiorczą trasę na Prądnik Czerwony).
  6. Dobrego Pasterza: przebieg nieustalony, wydzielona droga rowerowa powinna biec wzdłuż torowiska tramwaju po jej stronie północnej do ulicy Krzesławickiej, w śladzie której wraz z tramwajem trasa wprowadzona jest w ulicę Bohomolca.
  7. ul. Bohomolca: wzdłuż linii Szybkiego Tramwaju dojazd do pętli tramwajowej w Mistrzejowicach na ulicy ks. Jancarza
  8. ul. ks. Jancarza, Srebrnych Orłów, Mikołajczyka: dwukierunkowe wydzielone drogi rowerowe po obu stronach jezdni. W ul. Srebrnych Orłów przebieg wspólny z Trasą Obwodową, na Rondzie Hipokratesa - skomunikowanie ze zbiorczą Trasą Czyżyńską, a na wiadukcie nad ul. Okulickiego - ze zbiorczą trasą Na Krzesławice.